ARTIKLER


Hvor findes verdens fattige i dag?

Vækstlande som Kina og Indien rummer nu over halvdelen af alle fattige i verden.
Af Ida Zidore
12. april 2013

Det globale fattigdomslandskab har ændret sig dramatisk. Hold nu fast:

Kun en fjerdedel af verdens fattige bor i lavindkomstlande. (Ifølge Verdensbanken er man fattig, hvis man har en indkomst på 1,25 dollars om dagen – svarende til 7,20 danske kroner. red.). For blot to årtier siden boede hele 93 % af verdens fattige mennesker lavindkomstlande.

I dag lever 72 % af verdens fattigste - 960 millioner mennesker - i lande, der på Verdensbankens lister ikke rangerer som fattige. Det er lande, der – også - oplever vækst og velstand.

Forandringen skyldes, at en lang række tidligere fattigdomsramte lande i løbet af ganske få år har haft så stor en vækst, at de har opnået status som mellemindkomstlande. Det er lande, hvor hver borger i snit har 2,70 dollars om dagen (15,50 kr.).

Således tæller Kina og Indien tilsammen cirka halvdelen af verdens fattige.

Nutidens lavindkomstlande findes primært i Afrika syd for Sahara.

(allene stammer fra den britiske forsker Andy Sumner’s undersøgelse ”Poor countries or poor people?” (2011). Her kritiserer han ideen om, at mellemindkomstlande skal fratages bistand, når det nu engang er der, der er flest fattige.)