ARTIKLER


Jens Rohde bliver næppe spidskandidat

Udtalelse på Venstres landsmøde vakte skarp kritik


Af Sven Skovmand
17. januar 2013

En kronik i Berlingske søndag den 18. november 2012 får sandsynligvis den virkning, at Jens Rohde ikke bliver spidskandidat for Venstre ved valget til EU-Parlamentet i 2014.

Kronikken hed »Vil regeringen kurere EU-sklerosen?«, og Rohde skrev den sammen med landsformanden for Europabevægelsen, Erik Boel. I den gik de to forfattere langt videre i EU-politikken, end Venstre hidtil har ønsket at gå.

Om Kommissionen skriver de således: »Antallet af kommissionsmedlemmer bør skæres ned til 2/3, det vil p.t. sige 18 – så Kommissionen bliver et beslutningsorgan i stedet for en snakkeklub. Vi skal af med overflødige kommissærposter, så EU kan koncentrere sig om de væsentlige grænseoverskridende opgaver.«

Og om militæret skriver de, at et forpligtende forsvarssamarbejde i EU skal traktatfæstes. »Det er hul i hovedet og et stort spild af ressourcer, at de 27 EU-lande har hver sit forsvar«.

Og efter at være kommet med en række andre forslag til ændring af EU slutter de af med denne salut:

»Forhåbentlig kan vore tanker være med til at inspirere de danske EU-positive partier til en forhandling om et nationalt kompromis om sikring af dansk indflydelse i det traktatarbejde, som allerede er i gang ude i Europa. Fællesskabet lider af sklerose. Vi kan af frygt for folkestemningen vælge at lade stå til. Eller vi kan medvirke til at frembringe den nødvendige kur. Hvad vælger regeringen?«

Kronikken blev uheldigvis for Jens Rohde bragt netop den søndag, hvor det var tanken, at han skulle kåres som Venstres spidskandidat. Den tanke blev hurtigt opgivet, og mange mener, at det måske er tvivlsomt, om han overhovedet bliver opstillet.