ARTIKLER


Kommissionen vil have fri trafik på jernbanerne

EU ønsker, at alle transportører skal kunne køre på jernbanerne.


Af Sven Skovmand
13. april 2013

Onsdag den 30. januar 2013 fremsatte EU-Kommissionen et forslag, der fra 2019 skal gøre det frit at køre på jernbanerne i EU-landene – en mulighed, der indtil nu kun findes fuldt ud i Storbritannien og Sverige.

Kommissionen begrunder blandt andet sit forslag med, at jernbanetransporten i en årrække har spillet en alt for lille rolle I flere år har persontrafikken udgjort cirka 6 procent af samtlige rejser, men godsstrafikkens andel er faldet fra 11,5 procent til 10,2 procent.

Det er betænkeligt på baggrund af den almindelige stigning i trafikken. I 2030 regner man således med, at godstrafikken vil være omkring 40 procent større end i 2005, mens persontrafikken vil være steget med 34 procent.

Forslaget har vakt bekymring i mange medlemslande, fordi man frygter, at udenlandske togselskaber først og fremmest vil interessere sig for de ruter, hvor der er gode indtægter, mens de dårlige ruter overlades til de nationale selskaber. Derfor er det nok tvivlsomt, om Kommissionen kommer igennem i Ministerrådet med sit forslag – i hvert fald fra 2019.