ARTIKLER


Professorer i tvekamp om EU’s demokrati

To markante skikkelser - EU-forsker Marlene Wind og økonomiprofessor Jesper Jespersen – mødtes tirsdag i skarp debat om demokrati i EU.
Af Tanja B. Itenov
27. februar 2013

"De økonomiske "sandheder" vi bliver stillet over for i dag, er funderet i en liberal tænkning, der tillægger de økonomiske markeder større værdi end egentlig politisk styring".

Sådan lød Jesper Jespersens hovedargument for, at den økonomiske udvikling, vi ser i EU i øjeblikket, er udemokratisk. Det slog han fast for de omtrent 160 fremmødte, da oplysningsforbundet DEO tirsdag holdt debatmøde på Vartov midt i København.

Men Marlene Wind var uenig i analysen. Hun mindede Vartovs fyldte foredragssal om, at der bliver ført en liberal økonomisk politik i Europa, fordi der er flertal for det. Det er i sig selv demokratisk - om man kan lide det eller ej. Flertallet skyldes ene og alene stemmerne fra de europæiske vælgere, understregede hun.

Én ting kunne de to blive enige om: Der er for lidt debat om EU, og når så mange borgere denne aften kunne samles for at debattere demokrati i EU, var det et skridt i den rigtige retning.

Demokratiets syndere
Danskerne har ifølge Marlene Wind en tilbøjelighed til at mene, at flertalsdemokrati, som vi kender det i Danmark, er det eneste rigtige. Men hun er langt fra enig i den tilgang. Demokratidebatten strander i danskernes snævre opfattelse af, hvad demokrati er, sagde hun rettet mod salen - og Jesper Jespersen.

"Konstitutionelt demokrati som i EU kan bidrage til at balancere flertallets beslutning og beskytte mindretallet, og det er i det lys, vi skal bedømme, om EU er en demokratisk institution", fastslog Wind og fortsatte:

"Der er ikke mangel på demokrati i EU, men de nationale regeringer bruger EU som prygleknap. De har reelt ikke interesse i mere demokrati i EU, da netop dét vil betyde, at de nationale regeringer må afgive magt".

Mens Marlene Wind pegede på politikerne som syndere, fremhævede Jesper Jespersen sin egen slags - økonomerne.

"Økonomer verden over har indvilget i, at det finansielle marked er vigtigere end politiske beslutninger, og det på trods af, at det er markedsøkonomien, der har skabt den økonomiske krise, vi står i".

Han brugte Den Europæiske Centralbank (ECB) som eksempel på, at de økonomiske beslutninger i EU mangler demokratisk forankring. ECB er nemlig ved lov undtaget fra politisk indflydelse.

Selvmord
Jesper Jespersen brugte ordet "selvmordspagt" om den situation, Europa har låst sig selv fast i med selvpåførte økonomiske restriktioner. EU's medlemslande har mistet mulighederne for at føre nationalt tilpassede økonomisk politikker, og det dræber dem.

"I euro-sammenhæng er alle 17 euro-lande lige, og det giver nogle alvorlige udfordringer, når Tyskland og Grækenland skal føre nøjagtig den samme økonomiske politik", konstaterede økonomen.

Nedskæringerne gik Marlene Wind i en vis grad med til at kritisere. Man er gået for hårdt til den, mente hun. Men hun understregede samtidig, at det jo er tilladt at blive klogere.

"Hvad angår Grækenland, har de jo også fået forlænget muligheden for at indføre de nødvendige reformer og er fortsat i EU for at sikre, at den sociale uro ikke breder sig", sagde hun.

Marlene Wind erkendte, at "EU ikke er perfekt". Men vi skal alligevel stå sammen i Europa for at have en reel chance for indflydelse på verdensplan.

"Danmark er en lille åben økonomi, men det er EU sådan set også. Kun 7 pct. af verdens befolkning befinder sig i Europa og blot 1 pct. i Tyskland. Så vores selvopfattelse skal sættes i perspektiv", sagde hun.

Opsang til pressen
Jo flere spørgsmål der kom fra salen, jo gladere så de to eksperter ud. Der var spørgsmål nok til adskillige foredragslektioner - og den interesse for EU er de langt fra vant til.

Men tiden løb hurtigt ud, og Marlene Wind sluttede aftenen af med at give de danske medier en ordentlig tur. Formidling af EU-stof i danske aviser halter alvorligt, ifølge forskeren:

"Der er én journalist per avis i Danmark, der skal dække alt om EU - plus NATO og royale skandaler. Det er ikke godt nok!" sagde hun.

Jesper Jespersen nikkede - der er alt for lidt debat om EU i Danmark. Men debatten om demokrati skal komme nedefra, netop som på denne aften. Og man behøver absolut ikke at være enig.