ARTIKLER


Én patentsag - ét sted

En fælles europæisk patentdomstol vil ifølge Dansk Industri være en fordel for både små og store virksomheder i Danmark.


Af Michael B. Lauritsen
1. marts 2014

Hvorfor er Dansk Industri for dansk tilslutning til patentdomstolen?

For det første, fordi det bliver nemmere og billigere at håndhæve patenter. Og så sikrer man virksomhedernes retsstilling, fordi de kun skal føre retssagerne én gang, ét sted efter kendte regler. I dag risikerer de at skulle alle mulige steder hen og føre sagerne efter forskellige landes procesregler og processprog. 

Men det er vel en fordel ved selve patentreformen, som også ville være der for virksomhederne, hvis vi stod udenfor patentdomstolen?

Ja, men hvis vi ikke er med, kommer domstolens praksis ikke til at gælde i Danmark. Vi kan heller ikke få en dansk afdeling eller dansk forankring i en afdeling, hvis vi ikke er med i patentdomstolen. Det betyder, at danske virksomheder  i modsætning til virksomhederne i de andre lande ikke kan føre sager under patentdomstolen i deres hjemland.

Men vil det virkelig være en stor ulempe for de store danske virksomheder, som tager patenter i dag?

Der er jo både store og små virksomheder, der tager patenter i dag. Vi har jo også en række små virksomheder med helt ned til under ti medarbejdere, der tager patenter, for eksempel indenfor klimateknologiområdet. De har ikke mange ressourcer, og for dem er det en stor ulempe, hvis de skal til udlandet for at føre de sager, som de kunne føre i Danmark, hvis vi var med.

Vi kommer sandsynligvis til at se en mangedobling af patenter på dansk grund, hvis vi tilslutter os patentdomstolen. Vil danske virksomheder, som producerer eller leverer ydelser alene til det danske hjemmemarked, kunne se frem til flere krænkelsessager?

Jeg tror ikke, der er mange danske virksomheder, der alene producerer for et dansk marked. Men hvis de ikke i dag risikerer at blive retsforfulgt, så er det formentlig fordi, de virksomheder i udlandet, der ikke har taget patent i Danmark, ikke anser de danske virksomheder, der måtte være, som konkurrenter eller trusler mod deres marked. Så jeg ser ikke umiddelbart nogen risiko for, at danske virksomheder skulle blive løbet over ende med krænkelsessager.

Er domstolens procesregler med bl.a. korte svarfrister, når man bliver sagsøgt, for venlige overfor patenthavere?

Efter hvad vi hører, har man lyttet til de indvendinger, der er kommet i høringsfasen. Blandt andet bliver tidspunktet for forsvarets påbegyndelse rykket, til de afgørende dokumenter for sagen er oversat til den sagsøgtes eget sprog. Og det er altså en væsentlig forbedring.

Det er blevet sagt i debatten om domstolen, at danske eksportvirksomheder ligegyldigt hvad må se og få sig et patentberedskab. De må bruge penge på at få sig patentforsikringer, patentagenter eller andet. Er det et scenarium, du kan nikke til?

Generelt kan man sige, at man fremover skal være mere bevidst om, hvad man gør og hvor man bevæger sig hen, og der skal helt klart indgå patentberedskaber hos eksporterende virksomheder.