ARTIKLER


Morten Helveg Petersen, medlem af EU-parlamentet for Radikale Venstre

Flere artikler
Gå til forside

Kategorier:

5 skarpe til Morten Helveg Petersen


Af Josefine H. Esrup
1. november 2014

Hvad har du tænkt dig at gøre for at løse det akutte forsyningsproblem med russisk gas til vinter?

Vi er godt i gang med at arbejde for, at medlemslandene får fyldt lagrene op, så de bliver i stand til at stå imod i en længere periode. Så skal vi sørge for, at der er forbindelser mellem landene, som gør det nemmere at fragte importeret gas fra et tredje land, som ikke er Rusland, rundt i Europa. Det vil gavne de lande, som er afhængige af Putins gas.

Går udbygningen af en fælles europæisk infrastruktur for energi hurtigt nok?

Nej, men det er jo ikke noget, der lige sker i morgen. Der investeres milliarder af euro i det i disse år, og det skal der også. Jeg tror roligt man kan sige, at det aldrig har været så højt oppe på dagsordenen, som det er nu – og med god grund, desværre.

Hvorfor har I så ikke sørget for at få gennemført et indre marked for energi endnu? – det var jo planlagt til at blive sat i værk i år. 

Fordi medlemsstaterne er enormt tilbageholdende med at give flere beføjelser på energiområdet til Kommissionen og Parlamentet. Det betragtes stadigvæk som et nationalt anliggende. Men hvis vi skal nå de mål, som jeg gerne ser vi når inden for energi og miljø, så skal vi lave flere ting i fælleskab.

Så du går ind for at afnationalisere energipolitikken?

Nej, det gør jeg ikke. Men jeg går ind for, at der kommer flere beføjelser på fælles europæisk plan. De her forbindelser på tværs af landegrænserne i forhold til gas og ikke mindst elektricitet kræver ambitiøse mål for effektiviseringen generelt og for andelen af vedvarende energi. Det kræver alt sammen væsentligt mere samarbejde i EU end vi har haft hidtil.

Er den største politiske forhindring for at nedbringe CO2-udslippet, at landene ikke kan blive enige?

Ja, og når jeg taler med kollegaer fra andre lande, særligt fra de central- og østeuropæiske lande, så har de en helt anden tilgang. Hensynet til lokale arbejdspladser fylder så meget i optikken, at grøn omstilling og vedvarende energi bliver anset som noget meget eksotisk. For mig at se er det oplagt, at vejen går gennem mere vedvarende energi og energieffektivisering, men det er bestemt ikke alle, som ser sådan på det.

Artiklen blev første gang bragt i NOTAT nr. 1277 1. november 2014