ARTIKLER


Dagpenge misbruges i udlandet

En EU-regel gør det muligt for modtagere af dagpenge i Danmark at søge arbejde i andre EU-lande, men kun et fåtal får rent faktisk et job.


Af Sven Skovmand
30. oktober 2014

SKOVMANDS NOTATER. En EU-regel gør det muligt for modtagere af dagpenge i Danmark at søge arbejde i andre EU-lande i indtil tre måneder, men kun 7,5 procent af de pågældende får rent faktisk arbejde. Det oplyser Berlingske den 2. oktober 2014 i artiklen »Få ledige får et job ud af tage danske dagpenge med til udlandet«.

I 2013 blev ordningen brugt af 1.265 mennesker, hvoraf 354 var østeuropæere, som var medlemmer af en a-kasse. Andelen af østeuropæere er altså forholdsvis beskeden, men alt tyder på, at den vil stige stærkt i de kommende år. I 2010 var antallet af østeuropæere, der brugte ordningen, kun omkring 50, og der er altså sket en syvdobling siden da.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen oplyste - inden sin overflytning til Socialministeriet - at den gennemsnitlige løn i Polen er mindre end en tredjedel af det højeste beløb i dagpenge. Det kan altså være tiltrækkende for polakker i Danmark at udnytte ordningen.

På den baggrund meddelte ministeren, at hun har givet a-kasserne besked på at holde mere kontrol med modtagerne af ordningen. Det er især nødvendigt, fordi EU-Kommissionen har foreslået, at de tre måneder udvides til seks måneder.