ARTIKLER


Ekspert anbefaler lokale løsninger før store netforbindelser

EU vil bygge store ledninger, der forbinder landenes energisystemer. Men det er et forkert sted at starte, mener ekspert Frede Hvelplund. Han efterlyser et paradigmeskifte.


Af Mads Torp Skafte Jespersen
10. november 2014

Frede Hvelplund, som forsker i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, mener, at EU griber den langsigtede omstilling til vedvarende energi helt forkert an:

»For at få 100 pct. vedvarende energi skal vi have et paradigmeskifte. Vi skal væk fra et system, hvor vi kun bruger den vedvarende energi, når det blæser eller solen skinner, og over til et system, hvor vi lagrer energien mere lokalt, så vi kan tage af den, når det passer os«, forklarer han.

Det vil begrænse behovet for store strømme af energi over landegrænserne, som i dag primært er produceret af fossile brændsler, mener Frede Hvelplund.

»Efter min mening fungerer tanken om store netforbindelser efter det gamle paradigme, hvor man har nogle store kraftværker, der skal bakke hinanden op og sende strøm fra det ene land til det andet« siger Frede Hvelplund. I stedet anbefaler han at bygge smarte energisystemer så lokalt som muligt, der blandt andet kan sammenkøre el og varme ved hjælp af vindkraft:

»Når der er for meget vind, kan man lagre energien ved at sende det gennem en varmepumpe over i et vandlager. På den måde bliver vindenergien også brugt til fjernvarme«, forklarer Frede Hvelplund.

Netforbindelser først

Peter Børre Eriksen er chefingeniør i det offentligt ejede selskab Energinet.dk, som står for udbygningen af de store energiforbindelser i Danmark. Han er enig i, at smarte, lokale energisystemer på sigt er en vigtig del af omstillingen til vedvarende energi. Men lige nu er der brug for at forbinde de europæiske lande, mener han.

»Udfordringen ved smartgrids (et smart energisystem, red.) er, at det ikke er så veludviklet endnu. Så det vil være meget vanskeligt at lave hele systemet om på meget kort tid. Det vil også indebære, at vi meget hurtigt skal ændre adfærd i den måde, vi forbruger energi på. Det skal nok komme til at virke, men det kommer altså til at tage lidt tid«, siger Peter Børre Eriksen. Han fastholder, at udbygningen af grænseoverskridende netforbindelser her og nu er en god idé.

Men det kan være spildt arbejde, advarer Frede Hvelplund. Man kan ende med at have bygget netforbindelser mellem landene, som der ikke bliver tilstrækkelig brug for, når man får omstillet til smarte energi-systemer:

»Når man har sørget for at integrere varme, el og transport så lokalt som muligt, så kan man lave de netforbindelser, der er brug for«.

»Det, der ikke kan lade sig gøre at integrere regionalt og lokalt, kan så komme ud på en rejse i Europa. Den anden vej rundt kan jo føre til nogle investeringsmæssige fejltagelser«.

En god forretning

Energinet.dk arbejder mod at udbygge det eksisterende net på traditionel vis indenfor de næste 10-15 år. Peter Børre Eriksen kan ikke se, hvordan det skulle føre til fejlmæssige investeringer. Det er tværtimod en god forretning for samfundet og for klimaet:

»Normalt skal man have en vurdering af, om forbindelsen er en god forretning for samfundet. Det vil sige, at vi tager hensyn til, om det gavner hele samfundet - både de danske elforbrugere og de danske elproducenter. Vi kigger også på, hvilke handelsfordele, der er ved at bruge forbindelsen. Altså hvor meget bedre man kan udnytte ressourcerne ved, at man kan transportere elektriciteten«.

Artiklen blev første gang bragt i NOTAT nr. 1277 1. november 2014