ARTIKLER


I Danmark bliver pension først beskattet ved udbetaling, og det har betydning for det offentlige underskud

Flere artikler
Gå til forside

Kategorier:

EU bedømmer dansk økonomi forkert

Økonomiske vismænd opfordrer EU til at ændre reglerne for beregning af det offentlige underskud.


Af Sven Skovmand
25. september 2014

SKOVMANDS NOTATER. Indtil 2020 vil Danmark ikke have problemer med at overholde det loft for den offentlige sektors underskud på 3 procent, som EU har fastlagt. Men efter 2020 vil underskuddet stige, siger de økonomiske vismænd Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Eirik S. Amundsen, Claus Thustrup Kreiner og Michael Svarer i kronikken »Hængekøjen i dansk økonomi« i Jyllands-Posten for 10. september 2014.

Når underskuddet stiger efter 2020, skyldes det ifølge vismændene, at arbejdsmarkedet fra 2020 til 2040 vil være præget af de små fødselsårgange i slutningen af 1900-tallet, hvor det hidtil har været præget af store årgange.

Forholdet bør dog ikke give anledning til bekymring, siger vismændene og peger på den betydelige udskudte skat, der er indeholdt i den danske pensionsformue.

Når folk betaler ind på deres pension, kan de trække udgiften fra i skat, hvad der naturligvis betyder, at staten får væsentlig færre skatteindtægter, end den ellers ville få. Til gengæld vil pengene blive beskattet, når de bliver udbetalt. Værdien af denne udskudte skat svarer til cirka 3 procent af bruttonationalproduktet.

Vismændene opfordrer på denne baggrund til, at EU ændrer reglerne for, hvordan de offentlige underskud beregnes. Hvis man fastholde de nuværende regler, vil man få svært ved at føre et konstant skatte- og serviceniveau, og det vil være uhensigtsmæssigt.