ARTIKLER


Ftalater findes bl.a. i fødevare. Fødevarene på billedet har dog intet med de omtalte stoffer at gøre.

Flere artikler
Gå til forside

Kategorier:

EU vil fortsat tillade skadelige stoffer

EU vil tillade fire ftalater som skulle have været forbudt i Danmark fra 2015, grundet deres sundhedsfare.


Af Sven Skovmand
1. september 2014

SKOVMANDS NOTATER. EU vil ikke alene tillade fire ftalater, som efter regeringens mening er farlige for sundheden, og som derfor skulle være forbudte i Danmark fra december 2015. Vi må også aflyse planer om at indføre særlige regler om tatoveringsfarver og kviksølv.

Det skriver to advokater, Hans Sønderby Christensen og Patrick Goergen den 15. juli 2014 i Jyllands-Posten i artiklen »EU underkender Danmark«.

De to advokater, der begge er specialister i EU-ret, bygger deres påstand på, at EU-Domstolen i »Lapin-dommen« af marts 2013 gjorde det umuligt for Finland at forbyde brugen af imprægneret træ ved anlæg af bræddestier. Forbuddet var nemlig i strid med reglerne i REACH-forordningen, der afgør, om stoffer skal være tilladte eller forbudte.

REACH-forordningen udelukker ikke, at stoffer, der ikke er omtalt i REACH, kan forbydes. Men det forudsætter, at forbuddet godkendes af EU, og det kan være svært.

Det danske forbud mod ftalater blev således underkendt af EU's agentur ECHA, der blev oprettet i 2007 og har til formål at vurdere risikoen ved forskellige produkter.

ECHA mente ikke, at det kunne dokumenteres, at der var en sundhedsrisiko ved de fire ftalater og sendte i 2012 denne vurdering videre til EU-Kommissionen. Siden da har Danmark forgæves søgt at få EU til at indføre regler om stofferne, men dette har været umuligt.

Og sålænge der ikke er truffet nogen beslutning, må Danmark ikke indføre forbuddet. Det er de to advokater begejstrede over.

»Ophævelsen af det danske forbud er en sejr for konkurrencen og Det Indre Marked, hvor virksomhedernes vækst og udvikling er baseret på, at medlemsstaterne overholder EU's harmoniserede regler og ikke falder for fristelsen til nationale forbud, som forvrider konkurrencen,« skriver de.