ARTIKLER


EU er ikke længere Afrika's foretrukne handelspartner blandt andet på grund af ugunstige handelsaftaler.

Flere artikler
Gå til forside

Kategorier:

EU's indflydelse i Afrika mindskes

EU's handel med Afrika er faldet drastisk siden 1990, og det har stor betydning for forhandlinger om fremtidige handelsaftaler.


Af Sven Skovmand
10. december 2014

I 1990 havde EU omkring 50 procent af  den handel, som de afrikanske lande syd for Sahara havde med omverdenen. I 2013 var andelen blevet halveret, oplyser journalist Knud Vilby i indlægget »EU og Afrika klar til øget handel« (Politiken, 3.11.2014).

Samtidig er Kinas andel vokset fra næsten ingenting til 21 procent. Og da Afrika har en kraftig økonomisk vækst, har det stor betydning.

EU's svækkede stilling gør det sværere for EU at gennemføre de handelsaftaler, man har søgt at få med afrikanske lande - aftaler, der har været udsat for stærk kritik, fordi de kan skade den afrikanske udvikling.

For nok giver aftalerne mulighed for toldfri adgang til EU's marked, men det kræves også, at landene i stadig højere grad skal åbne for toldfri indførsel af varer fra EU. Det betyder, at de får færre toldindtægter, der i dag udgør en væsentlig del af de statslige indtægter. Samtidig risikerer deres virksomheder at blive rendt over ende af effektive industrier i EU-landene.

EU kræver også, at landene skal afvikle deres beskatning af eksportvarer som for eksempel olie og gas. Også dette vil skade landenes økonomi, så det er ikke sært, at den endelige beslutning om aftalerne trækker ud.