ARTIKLER


Det italienske firma Trevi har cirka 100 ansatte ved det københavnske metrobyggeri

Flere artikler
Gå til forside

Kategorier:

Italiensk selskab vil slippe for feriepenge

Det italienske firma Trevi, har indklaget fagforeningen 3F for EU-Kommissionen i en strid om feriepenge.


Af Sven Skovmand
1. oktober 2014

SKOVMANDS NOTATER. Det italienske firma Trevi, der har cirka 100 medarbejdere ansat ved metrobyggeriet i København, har indklaget fagforeningen 3F for EU-Kommissionen, oplyser Berlingske den 20. august 2014 i artiklen »Italiensk metrofirma til angreb på 3F.«

Firmaet har indgået en overenskomst med 3F, der indebærer, at det skal indbetale, hvad medarbejderne skal have i danske feriepenge. Det gælder også, selvom firmaerne i forvejen betaler feriepenge i arbejdernes hjemlande. I så fald får de dog refunderet forskellen på, hvad de har betalt i Danmark, og hvad de har betalt i andre lande. Men dette sker først, når de har betalt de danske feriepenge.

Dansk Byggeri og dermed Dansk Arbejdgiverforening har på forhånd erkendt, at 3F har ret til at opkræve de danske penge fuldt ud. Det svarer til den danske lovgivning for feriepenge, men efter Trevis mening er det i strid med grundprincippet i EU om den frie udveksling af tjenesteydelser.

Når Trevi har rejst sagen, skyldes det, at 3F har klaget til Arbejdsretten over, at Trevi har betalt feriepengene alt for sent og derfor skal betale en bod. Arbejdsretten skal nu tage stilling til, om den kan følge den danske lovgivning og dermed sige ja til boden. Hvis ikke den gør det, må den sende sagen til EU-Domstolen.