ARTIKLER


Journalistik uden sovs og kartofler

Medierne har i alt for mange år talt ned til læserne, når de dækker EU, mener chefredaktøren for Fyns Amts Avis. Han har helt andre planer for det forestående parlamentsvalg.

Interview med chefredaktør Troels Mylenberg.


Af TANJA B. ITENOV
2. april 2014

VALGKAMP. EU-parlamentsvalget falder på en søndag sidst i maj. Men for Fyns Amts Avis går startskuddet til valgkampen allerede midt i april, så redaktionen er i fuld gang med at udvikle idéer til dækningen. 

»Der er sat tre journalister af til dækningen af valget, og det er meget på en lille avis. Vi vil sætte barren højt, og vi investerer journalistiske kræfter i at forsøge at komme nogle lag dybere ned i EU-stoffet, end vi plejer.«

Sådan lyder meldingen fra avisens chefredaktør Troels Mylenberg. Han ved godt, at bombastiske udtalelser kan ende med at give bagslag, men drister sig ikke desto mindre til at melde klart ud:

»Journalistikken overdænger læserne med sovs og kartofler, og der er ikke meget kød. Vi skal tilbage til kødet. Hvis ikke vi som mediechefer rundt om i landet giver plads til noget af den journalistik, der er svær, så er det hele spild.«

Tag læserne alvorligt

I mange år er dækningen af EU blevet forenklet i en misforstået tro på, at folk ikke interesserer sig for emnet eller ikke forstår det, mener den tidligere højskoleforstander. 

»Det handler efter min erfaring om, at EU-stoffet er noget man gør enormt store journalistiske krumspring for at “pixificere” på den måde at forstå, at det skal være så enkelt og forsimplet og så nært. Jeg synes, at vi har brug for, at nogen går den modsatte vej. Vi tror faktisk, at folk, som de er flest, ved ganske meget og har nogle klare holdninger og i øvrigt ikke bryder sig om at blive talt ned til.«

Danmark er traditionelt set en avislæsende nation, og befolkningen er relativt veluddannet. Men i de senere år har de danske medier oplevet et fald i læsertallene. Det er en stor journalistisk udfordring, at borgerne vælger avisen fra. Men journalisterne har selv været med til at skabe problemet, mener Troels Mylenberg.

 »Vi gør ofte læserne dummere og mere uvidende, end de er. Og derfor tror vi, sat lidt på spidsen, at det eneste, der kan få dem til at læse avis, er, hvis vi skriver om holdninger og meninger frem for substans og indhold. Det vil vi gerne gøre op med«.

Der er ingen tvivl om, at EU er et kompliceret emne at formidle. Men det må det også gerne være, synes chefredaktøren:

»Det handler om, at vi sætter os ind i stoffet og bruger vores professionelle viden til at formidle det på en ordentlig måde. Men samtidig skal vi være bevidste om, at vi ikke behøver at skære alle nuancer fra hver gang.«

En fynsk vinkel

Det ville være let som regional avis at lade EU-stoffet være en opgave for de landsdækkende aviser. Men Troels Mylenberg synes også, at EU er vigtig at få tæt på – i dette tilfælde – fynboerne.

»EU betyder noget i alle danskeres hverdag og i alle europæeres hverdag. Hvis vi ikke insisterer på, at det er vigtigt,

så giver vi jo alle andre carte blanche til at sige, at det ikke er vigtigt. Og vi har som medie et ansvar for at tage fat i det her og beskrive det på en ordentlig måde.«

Men den lokale dækning af EU-valget betyder ikke nødvendigvis, at der skal være en særlig lokal vinkel på alt EU-stoffet.

»Det er klart, at vi gerne vil lave historier om, hvordan det rammer vores hverdag tæt på. Og vi vil også gerne sige, hvad det betyder for Sydfyn, hvis det betyder noget særligt for Sydfyn. Men vi vil også gerne fortælle historier, som har et lidt større perspektiv.«

Ud og se Europa

Personsager kan gøre kompliceret stof vedkommende for læserne, og de danske medier har gennem de seneste 10-15 år brugt mange kræfter på at forsimple sager og anvende stereotyper i et forsøg på at skabe nærvær hos læseren. Som sådan er der ikke noget galt i at bruge personsager i dækningen af EU-valget. Men det skal være i de rette proportioner:

»Nærvær er et lidt overdrevet plusord inden for journalistikken, hvis du spørger mig. Ting bliver ikke nødvendigvis mere spændende eller interessante af, at det hele skal handle om, hvad der foregår lige uden for din næsetip. Det skal være en blanding af et spejl, hvor man kan se sig selv og sin egen hverdag, og et vindue, hvor man kan se, hvordan alle mulige andre lever, og hvordan samfundet ser ud. Hvis ikke vi har den rette blanding, så forsimpler vi opgaven.«

For at finde den rette blanding af nærvær og væsentlighed ved dækningen af EU-valget, har Fyns Amts Avis bedt læserne om hjælp. Læserne har budt ind med emner, de finder interessante, eller fordomme, de ønsker afprøvet. Og helt bogstaveligt tager avisen læserne med ud i Europa:

»Lidt uhørt for en lokalavis har vi planlagt, at vi skal rejse ud i Europa. Det kan være, at vi skal ned og kigge på, hvorfor de franske landmænd er så svære at overtale til at lave om på landbrugsstøtten. Eller det kan være, at vi tager nogle lokale fiskere med til Bruxelles og taler med fiskerikommissæren for at få en bedre forståelse for EU’s fiskeripolitik.«

Tillid betaler sig

Fyns Amts Avis har allerede gode erfaringer med dækning af ”kedelige valgkampe”. Ved kommunalvalget i efteråret 2013 valgte redaktionen også at sætte stærkt ind. Journalisterne udvalgte historier ud fra kriterier om væsentlighed og dækningen var massiv. Det var handicappolitik og boligudfordringer og emner, som man normalt vil sige, at læserne går uden om.

For den tidligere højskoleforstander minder højskoletanken og mediernes rolle meget om hinanden:

»Netop det, at du går ind og åbner noget, du bladrer rundt i noget, og når du er færdig, så fik du noget helt andet ud af det, end du havde regnet med. Det er det, der er magien ved både højskoler og medier.«

Og det ser ud til, at læserne kvitterer for at satse på væsentlige og svære emner. Fyns Amts Avis har i modsætning til mange andre aviser et stigende læsertal.