ARTIKLER


I 2010 udstillede den danske kunstner Jens Galschiøt en serie bronzeskulpturer af hjemløse i Bruxelles.

Flere artikler
Gå til forside

Kategorier:

"Landene skal forpligtes til af hjælpe hjemløse EU-borgere"

I dag vil ingen påtage sig ansvaret for hjemløse EU-borgere uden dansk cpr-nummer. Staten, kommunerne og EU sender Sorteper videre, og det går ud over de hjemløse borgere, mener dansk organisation.


Af Maria Rosenberg Rasmussen
17. juni 2014

HJEMLØS. ”Vi ser gentagne gange at forskellige niveauer fralægger sig ansvaret, når det kommer til at hjælpe de udenlandske hjemløse”.

Sådan lyder det fra direktør Ninna Hoegh fra Projekt UDENFOR, der længe har kæmpet for at finde en løsning på det konkrete problem, at offentlige herberger ikke skal yde hjælp til udenlandske statsborgere, der ikke har det gule sygesikringskort.

”Når man taler med kommunerne, så siger de, at problemet skal løses på statsligt eller EU-niveau. Taler vi med staten, mener de, det er et område for kommunerne og for EU og så videre. Vi mener, alle aktørerne skal påtage sig en del af ansvaret. Både kommunernes, staten, og EU”, siger Ninna Hoegh.

EU-Parlamentet har flere gange opfordret EU-Kommissionen til at udarbejde en klar strategi for, hvordan medlemsstaterne skal håndtere de mange borgere, som bor på gaden. Et initiativ Kommissæren for det sociale område, László Andor, hidtil har afvist.

Ukendt milliontal
Der er ingen officielle tal for omfanget af hjemløse i Europa, men en vurdering fra organisationen FEANTSA, en paraplyorganisation for hjemløseorganisationer, vurderer, at der i runde tal er omkring 4.1 millioner. En væsentlig indsats ville derfor være dataindsamling, der dokumenterer problemets omfang. Ninna Hoegh siger:

”Det er vigtigt for Projekt UDENFOR, at vi taler nuanceret om hjemløseproblematikken. Det er vigtigt, at vi taler ud fra viden, og ikke ud fra gætværk eller forskellige interessenters interesser. Det skal ikke være hjemløseorganisationerne, der råber op eller politikerne, som finansierer området. Der skal være en uafhængig instans, der fortæller, hvordan det reelt ser ud, så vi kan tackle de fælles udfordringerne. Og det skal EU være med til”.

EU omfatter mennesker
Hjemløseproblematikken rent er lovgivningsmæssigt et område for de enkelte medlemsstater, men direktør Ninna Hoegh mener, det er på tide, at politikerne i EU indser, at EU også handler om mennesker og ikke kun det indre marked.

Ingen ved præcist hvor mange udenlandske hjemløse, der opholder sig i Danmark, men en forsigtig vurdering fra organisationen anslår, at mellem 15-20 udenlandske hjemløse hver eneste nat overnatter på gaderne i København.

”De hjemløse immigranter, vi taler om, er personer med store sociale og personlige vanskeligheder. Det er ikke bare folk, der søger arbejde. Det gør de også, men de har store problemer og ofte et alkoholmisbrug eller et stofmisbrug. De er utrolig sårbare og har mange af de samme problemer, som danske hjemløse har. Når de ikke får hjælp, går det meget hurtigt den helt forkerte vej,” lyder det fra Ninna Hoegh.

Hun foreslår at EU opretter en økonomisk udligningsordning eller en fond til at støtte hjemløse indsats. 

”EU kan så meget, så det er kun fantasien og viljen, der sætter begrænsningerne her. Hvis man kan modtage landbrugsstøtte til det ene og det andet, så kan man i min optik også modtage støtte til at hjælpe hinandens medborgere,” argumenteres det fra det sociale projekt, der holder til på Ravnsborggade i København.

Opret et enkelt system
Kommissær László Andor har i forbindelse med EU-kommissionens 2020-strategi indført den ”Sociale Investeringspakke”, som skal hjælpe medlemslandene med at forebygge fattigdom og reducere antallet af fattige med 20 millioner mennesker i 2020. I programmet er der også afsat midler til at hjælpe hjemløse EU-borgere.

Ifølge Ninna Hoegh burde Kommissionen gøre det mere simpelt at søge EU-midler til sociale projekter målrettet hjemløse. Det ville sikre flere penge til dem det hele handler om, og færre udgifter til fundraising og kontorarbejde hos organisationerne.