ARTIKLER


Makrelstrid kan ramme Grønland

Den stigende temperatur i verdenshavene giver Grønland mulighed for at fiske flere makreller end hidtil, men der er rift om kvoterne.


Af Sven Skovmand
29. september 2014

SKOVMANDS NOTATER. Atlanterhavet bliver varmere, og det har fået makreller til i stort tal at søge til ikke blot Færøerne og Island, men også Grønland. Her regner man i 2014 med at fiske cirka 100.000 tons makrel, hvad der er omtrent dobbelt så meget, som man fiskede i 2013. Det oplyser Politiken 10. september 2014 i artiklen »Kan denne fisk redde et helt land?«

Hvis fangsten når dette omfang, vil det give de grønlandske fiskere en øget indtjening på omkring 700 millioner kroner. Og med en statslig afgift på 95 øre pr. kilo vil det give omkring 100 millioner kroner til den grønlandske stat.

Til gengæld kan der forventes et slagsmål med EU og Norge, som ikke er villige til at anerkende, at et stort antal makreller har forladt deres farvande. Den samlede kvote for makreller i Nordatlanten er 890.000 tons, og EU og Norge mener, at de tilsammen skal have 84 procent af disse kvoter, hvor Grønland, Island og Færøerne mener, at kvoten bør stå i forhold til, hvor mange fisk der er i de pågældende farvande.

En strid om kvoterne for sild førte i 2013 til, at EU i nogle måneder blokerede for færøske sild. Striden fik en midlertidig løsning, men kan snart blusse op igen - denne gang om makrellerne.

Forhandlingerne om fordelingen af makrellerne bliver indledt i oktober.