ARTIKLER


5 skarpe til Christel Schaldemose

Christel Schaldemose, medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokraterne (S&D), sidder i udvalget for Indre Marked og forbrugerbeskyttelse.


Af Ida Zidore
27. marts 2015

Du og Peter Hummelgaard udtrykker i en kronik i Berlingske bekymring for, om arbejdstagerrettigheder, herunder retten til at organisere sig, kan være truet af TTIP. Er der noget konkret, der peger på det?

Vores hovedindgang er, at der er nogle centrale forskelle mellem EU og USA i forhold til blandt andet arbejdstagerrettigheder. Dem er det vigtigt at have fokus på.

Men hvad har frihandel at gøre med retten til at organisere sig?

Når samhandlen øges, og det pludselig er billigere at producere et sted, hvor der måske ikke er ordentlige arbejdstagerrettigheder, så kan det lægge et uheldigt pres på vilkår for arbejdstagere. Og det kan blive sværere at tage nogle arbejdskampe.

I udtrykker også bekymring for kemikalieområdet. Er der røster i Parlamentet, som taler om, at REACH (EU’s kemikalielovgivning, red.) kan være truet?

Nej, ikke på den måde. Det, vi taler om, er, at vi har to forskellige regimer i forhold til at lovgive, og vi ønsker ikke, at de gode ting, vi har opnået på de her områder, skal fjernes. Men jeg siger ikke, at den europæiske lovgivning er truet. Parlamentet ville i øvrigt aldrig godkende en aftale, som truer REACH.

Jeres tredje bekymring går på mekanismen for investeringsbeskyttelse. Mener du slet ikke, det skal være en del af aftalen?

Det kommer an på, hvordan det bliver formuleret. Man bruger jo typisk ISDS i aftaler med lande, hvor man ikke har tillid til, at deres retssystem fungerer på grund af korruption og lignende. Det er ikke tilfældet med USA. Men man kan nok ikke komme udenom en eller anden mekanisme, og jeg har heller ikke noget imod det som juridisk mulighed. Det skal bare ikke være sådan, at en lovgiver ikke kan lovgive uden at risikere milliarderstatninger.

Hvordan forholder du dig til et eventuelt energi-kapitel i aftalen?

Det er ikke noget, jeg har forholdt mig til endnu. Men vi kommer jo til at gennemgå den her aftale med tættekam. Parlamentet stiller høje krav, og jeg må sige, at jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til, at Kommissionen vil lytte til os.

Artiklen blev først bragt i NOTAT 1281 Kampen for frihandel, der udkom 1. marts 2015