ARTIKLER


5 skarpe til Ulla Tørnæs

Ulla Tørnæs, medlem af EU-parlamentet for Venstre (ALDE), næstformand for beskæftigelsesudvalget. 


Af Josefine H. Esrup
1. januar 2015

Har vi et problem med østeuropæisk arbejdskraft i Danmark?
Isoleret set vil jeg sige nej. Tværtimod får vi en række gevinster ved, at østeuropæere kommer til Danmark for at arbejde. Men det er selvfølgelig uacceptabelt, at der er nogle, som ikke overholder de gældende danske regler og vilkår på arbejdsmarkedet.

Hvad er problemet i, at østeuropæere arbejder til lave lønninger på det danske arbejdsmarked?
Det er vigtigt for mig at understrege, at på det danske arbejdsmarked er det sådan, at arbejdsgiver og arbejdstager frit kan indgå aftaler om løn og arbejdsvilkår.

Så det er ikke i sig selv et problem?
Den danske model bygger på, at det er arbejdsmarkedets parter, der fastsætter løn og arbejdsvilkår. Det er ikke en politisk opgave, og det ønsker jeg at respektere.

Ifølge en undersøgelse fra foråret 2014 ser 40 procent af danskerne gerne den frie bevægelighed af arbejdskraft begrænset. Ser du det som en mulig løsning på social dumping?
Nej, vi har stor fordel af, at arbejdskraften kan bevæge sig frit. Men det er klart, at social dumping og unfair konkurrence på arbejdsmarkedet er noget, myndighederne skal blive meget bedre til at kontrollere. Vi skal blive meget mere effektive til at sanktionere de ulovligheder, der måtte være.

Hvad kan man gøre for at forbedre den måde, vi debatterer østeuropæisk arbejdskraft og den frie bevægelighed i Danmark?
Vi skal være bedre til at have de samme præmisser for debatten – hvad mener vi egentlig med et begreb som social dumping? Derudover er det vigtigt at have nuancer med. Der er en tendens til at mene, at al østeuropæisk arbejdskraft er lig med social dumping, og at østeuropæere overtager det danske arbejdsmarked. Det er jo ingenlunde situationen.