ARTIKLER


Danmark er for hurtig til at gennemføre EU-regler

Det skader dansk erhvervsliv, at Danmark er så hurtig til at gennemføre EU’s regler.


Af Sven Skovmand
27. marts 2015

Det siger Dansk Erhvervs EU-chef Kasper Ernest i et indlæg »Dyrt for Danmark at være EU-klassens duks« i Jyllands-Posten den 16. februar 2015.

Ernest påpeger, at Danmark tit gennemfører reglerne i praksis, inden lande som Frankrig og Italien overhovedet ser på, hvad de indebærer. Det skader dansk industris konkurrenceevne. Han foreslår derfor, at der nedsættes særlige grupper, der kan sikre en ensartet gennemførelse og fortolkning af EU’s regler.

Ernest erkender, at det stadig vil være et problem, at medlemslandene ikke er lige gode til at føre kontrol med overholdelse af reglerne. Han håber dog, at Kommissionen vil få øjnene op for den utilsigtede konkurrenceforvridning, der foregår.

Protesten bakkes op af en række borgerlige politikere – Eva Kjer Hansen fra Venstre, Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti, Lars Barfoed fra De Konservative og Mette Bock, Liberal Alliance,

I indlægget »Danske politikere har ingen idé om EU-kravenes omfang« i Politiken den 25. februar 2015 klager de over, at Folketinget får alt for lidt oplysning om de krav, som EU stiller. Især er der behov for at få besked om de EU-regler, der gennemføres rent administrativt, og som i 2004 blev vurderet til at dække tre fjerdedele af al EU-lovgivning.