ARTIKLER


Det globale billede

De tre lande i verden, der modtager flest flygtninge pr. 1000 indbyggere, er Libanon, Jordan og Tchad. Måler man på relativ økonomisk belastning, er det Pakistan, Etiopien og Kenya.


Af Staffan Dahllöf
8. maj 2015

VERDEN. Asylregler og familiesammenføring fylder godt i den politiske debat i Danmark og i andre EU-lande. Men ser man på det globale billede, er det de færreste asylansøgere, som rent faktisk når til Europa.

Det viser NOTAT’s sammenstilling af aktuelle tal fra FN's højflygtningekommissariat UNHCR og EU's statistikkontor Eurostat.

De seneste tal fra Eurostat fortæller, at 625.000 asylansøgere fandt vej til EU-landene i 2014. Det er tre gange så mange som i 2008 – det første år, for hvilket der findes nogenlunde sammenlignelige tal på registrerede asylansøgere.

Usikkert rekordår

Et niveau på 625.000 er blevet kaldt ny rekord. Men det er kun sandt, hvis man ser på de seneste fem år.

Flygtningestrømmene fra det tidligere Jugoslavien i starten af 1990'erne nåede op på 700-800.000 om året. Der skal dog tages forbehold for, at tallene ikke er opgjort ens. Det var først i 2008, at EU-landene nåede til enighed om statistiske definitioner af hvem, der kan regnes som asylansøgere.

Ethvert forsøg på sammenligning af tal løber hurtigt ind i problemer med forskellige definitioner.

Mellem 25 og 30.650

Tallene fra Eurostat for EU-landene plus Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein er tal på de personer og familiemedlemmer, som aktivt har søgt om asyl eller anden form for beskyttelse i europæiske lande. Altså asylansøgere.

Tallene på de, der anerkendes som flygtninge og rent faktisk får asyl eller anden form for beskyttelse, svinger betragteligt fra år til år og fra land til land.

I Kroatien fik 25 af i alt 235 flygtninge asyl i 2014, mens 30.650 ud af 39.905 fik asyl i Sverige samme år.

Gennemsnittet i EU for førstebehandling af asylansøgere i 2014 var, at 45 procent fik en positiv besked.

33,3 millioner i eget land

I tallene fra UNHCR for Mellemøsten, Asien og Afrika er kun en lille del (1,2 af 16,7 millioner i 2013) asylansøgere i europæisk forstand, hvilket vil sige, at den enkelte har søgt asyl eller anden beskyttelse.

De resterende var 5 millioner palæstinensere, som er omfattet af hjælp fra FN-organet UNWRA, plus 11,7 millioner, som omfattes af UNHCR's mandat, hvilket betyder, at de har en form for flygtningestatus, men ikke nødvendigvis får hjælp.

Derudover var der i 2013 ifølge UNHCR 33,3 millioner internt fordrevne; det vil sige en slags flygtninge i eget land. De internt fordrevne omfattes ikke direkte af UNHCR's mandat, men omfattes, som det siges, af organisationens bekymring.

I det hele taget var der 51,2 millioner fordrevne mennesker i verden i slutningen af 2013.

Hvilke af disse mange tal, som overhovedet er relevante at sammenligne med hinanden, er i den sidste ende et politisk spørgsmål.

68,5 gange flere end Danmark

Der er også, som det fremgår ovenfor, gode grunde til at tage de tilsyneladende meget præcise tal med et gran salt.

Der er til gengæld ingen grund til at betvivle den store niveauforskel mellem Europa og resten af verden – uanset hvilken sammenligningsmodel, man vælger, og uanset usikkerheden omkring de enkelte tal.

Målt i antal flygtninge pr. 1.000 indbyggere (diagram 1), har Libanon modtaget 148 gange flere flygtninge end de 28 EU-lande samlet, og 68,5 gange flere end Danmark.

Målt i hvor mange flygtninge, som forskellige lande har modtaget i forhold til befolkningens velstand (diagram 2), topper Pakistan med 512 flygtninge pr. dollar i den gennemsnitlige pakistaners købekraft.

Det tilsvarende tal for Danmark er 0,3. 

Artiklen blev først bragt i NOTAT 1283 'Skal EU være solidarisk om flygtninge?', der udkom 1. maj 2015.