ARTIKLER


EU har skabt en falsk hængekøje

Når man taler om en »hængekøje«, tænker man normalt på folk, som ligger i køjen i stedet for at bestille noget.


Af Sven Skovmand
4. maj 2015

Men ordet bruges også til at betegne den situation, at Danmark i årene mellem 2020 og 2040 vil have et så stort offentligt underskud, at det kan komme i strid med EU’s mål om, at det ikke må komme over 3 procent af bruttonationalproduktet.

Men problemet skyldes udelukkende EU’s underskudsregler. Det siger de økonomiske vismænd ifølge Politiken i artiklen »Vismænd har løsningen på ‘hængekøjeproblem’« (10. april 2015).

Danmark har til forskel fra andre EU-lande en stor formue i udskudt skat. Det skyldes, at opsparing til ratepensioner og livrenter kan trækkes fra i skat ved indbetalingen, men til gengæld beskattes, når pengene udbetales. Problemet er, at EU ikke tager hensyn til denne særlige omstændighed i den danske økonomi.

Denne skjulte formue svarer ifølge vismændene til over 60 procent af bruttonationalproduktet, og alene renten af dette beløb svarer til 3 procent af bruttonationalproduktet. Hvis man medregner dette aktiv, vil Danmark i hele perioden frem mod 2075 have en positiv nettoformue. Og medregnes forrentningen af disse aktiver, vil saldoen blive forbedret med tre procent af bruttonationalproduktet.

Problemet kan i teorien løses ved, at man ændrer skattereglerne, så folk betaler skat, samtidig med at de indbetaler pensionen. Men det kan ramme visse grupper hårdt, siger økonomiprofessor ved Aarhus Universitet, Bo sandemann Rasmussen. Han peger på, at en ændring af fradragsreglerne kan betyde, at en del mennesker vil komme til at betale topskat, allerede mens de er i arbejde.