ARTIKLER


Her er den polske vandrer

Der eksisterer mange myter om de østeuropæere, der kommer til Danmark for at arbejde. Her kan du få styr på fakta om polakkerne, som er den største gruppe.


Af Michael B. Lauritsen
1. januar 2015

32.017 polakker er fast bosiddende i Danmark og udgør efter tyrkerne landets næststørste gruppe af indvandrere. I alt har Danmark 199.829 indvandrere fra vestlige lande og 276.230 fra ikke-vestlige lande. Det kan man læse i udgivelsen Indvandrere i Danmark 2014 fra Danmarks Statistik.

Siden 1996 er netto 24.755 polakker vandret til Danmark, og de udgør dermed den største gruppe indvandrere i den periode, med et forspring på cirka 10.000 ned til både tyskerne, irakerne og rumænerne. På det seneste har rumænerne dog tegnet sig for den største indvandring, imens antallet af polske indvandrere er stagneret.

Høj beskæftigelse blandt polakker
De fleste polakker i Danmark er kommet for at arbejde. Polske mænd i alderen 30 til 59 år har en beskæftigelsesprocent på over 70. Det er det samme som hollændere, svenskere, tyskere, litauere, finner, briter, nordmænd, franskmænd, ungarere, rumænere og i øvrigt danskere.

14 procent af de polske mænd i aldersgruppen er på offentlig forsørgelse på fuld tid. De er dermed en af de indvandrergrupper, der modtager mindst. For danske mænd er tallet 19 procent, mens det for polske kvinder er 28 og for danske kvinder 26 procent.

I alt var 19.915 herboende polakker, heraf 7.886 kvinder, i beskæftigelse i Danmark mellem fjerde kvartal 2013 og tredje kvartal 2014. Det fremgår af portalen jobindsats.dk, der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet.

Pendlerne
I samme periode boede og arbejdede 101.436 personer fra det øvrige EU, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz (EU+4) i Danmark. Heraf var i alt 53.677 fra Central- og Østeuropa.

Men ikke alle, der arbejder i Danmark, bor i landet. En stor gruppe polakker pendler til Danmark for at arbejde.

Mellem fjerde kvartal 2013 og tredje kvartal 2014 arbejdede 79.506 mennesker i Danmark, selvom de havde bopæl i det øvrige EU+4. Af disse er 44.104 fra Østeuropa og 21.486 fra Polen. Langt hovedparten er mænd.

I alt arbejdede 97.781 personer fra Østeuropa i Danmark mellem fjerde kvartal 2013 og tredje kvartal 2014, både herboende og pendlere. Heraf var 41.401 fra Polen.

Socialt velfungerende og lav kriminalitet
Flere undersøgelser tyder på, at omkring halvdelen af de polakker, der kommer til Danmark, slår sig ned, stifter familie – og i øvrigt integreres i samfundet. De udgør den indvandrergruppe med flest indskrevne på danske sprogkurser, imens herboende polske mænd ligger et godt stykke under etniske danske mænd i statistikkerne over dømte kriminelle.

Polakkers bosætningsmønstre er nærmest identiske med danskernes, og de har i modsætning til andre indvandrergrupper ikke en tendens til at samle sig i bestemte områder i hovedstadsregionen. Polakkerne slår sig ned i landområderne i det omfang, arbejdet ligger der, men har ikke en særlig tendens til at bo mere på landet end danskerne.

Som man ser i figuren nedenfor, arbejder der flest polakker i bygge- og anlægssektoren, efterfulgt af rengøring, industri og landbrug. I bygge- og anlæg samt i landbruget har under en tredjedel af de ansatte polakker bopæl i Danmark.

Statistik Polakker