ARTIKLER


Junckers højre hånd efterlyser ”sund fornuft” i debatten om handelsaftale

Store dele af befolkningen er ifølge en offentlig høring bekymrede for en handelsaftale med USA, og især for en mekanisme, der skal beskytte investorer. NOTAT har talt med Kommissionens nye næstformand, der advarer mod skræmmebilleder.


Af Tine Toft Jørgensen
6. marts 2015

FORNUFT. »Der bliver ikke nogen ISDS-mekanisme, hvis Hr. Timmermans ikke er enig.« Med de ord har kommissionsformand Jean-Claude Juncker tildelt sin øverste næstformand Frans Timmermans en central rolle i forhandlingerne med USA om aftalen Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Dermed har han tilsyneladende også frataget den nye handelskommissær, Cecilia Malmström, kontrollen med ISDS (Investor-State Dispute Settlement), som måske er det element i aftalen, der har vakt størst bekymring i offentligheden.

ISDS er en mekanisme, der giver udenlandske virksomheder ret til at anlægge sager mod en stat og forlange erstatning, hvis ny lovgivning forhindrer en forventet indtjening. Sagerne vil blive ført ved særdomstole udenfor det eksisterende retssystem.

Timmermans var klar i sit forsvar af aftalen, da han torsdag den 29. januar besøgte Københavns Universitet til et møde med ”helt almindelige danskere”:

»Når bekymringer er baserede på realistiske antagelser, skal vi tage os af dem. Når de ikke bygger på realistiske antagelser, skal vi bare forklare dem. Og jeg er sikker på, at flertallet af borgerne i Europa har tilstrækkeligt med sund fornuft til at følge os i det her.«

97 procents modstand

Kommissionen inviterede i marts 2014 til en onlinehøring om ISDS og modtog omkring 150.000 svar – langt mere end sædvanligt ved den type høringer. 97 procent af svarene var kritiske eller direkte imod.

Kommissionen konkluderer i en rapport om høringen, at størstedelen af svarerne stammer fra kritiske hjemmesider med præfabrikerede svar, hvoraf flere var imod TTIP som helhed.

Interesseorganisationer kritiserer om-vendt Kommissionen for at have stillet spørgsmålene på en måde, der fik ISDS til at se fordelagtig ud, og for at sylte borgernes svar. Som resultat af de efterhånden mange uenigheder, er beslutningen om ISDS nu skubbet til allersidst i forhandlingerne.

Ikke noget monster

NOTAT mødte Frans Timmermans efter mødet i København til en snak om, hvorfor han trods den massive modstand ikke er klar til at skrotte ISDS:

»Næsten alle bilaterale handelsaftaler har ISDS-systemer. Så at skabe et monster, der hedder ISDS, som noget, der pr. definition er imod borgere og individer, er simpelthen at misfortolke fakta. Når det er sagt, så har vi endnu ikke opnået en situation, hvor vi er tilfredse, og vi vil blive ved med at forhandle. Hvis vi ikke er tilfredse, så vil vi ikke have en ISDS-mekanisme.«

Kommissionen har netop lavet en onlinehøring, hvor et stort flertal var imod ISDS. Burde det ikke være nok offentlig bekymring til at tage det af bordet?

»Hvis du har en høring, og det eneste mulige resultat er, at du følger flertallet i høringen, så er det ikke længere en høring.«

Men flertallet var omkring 97 procent.

»Så er det ikke længere en høring. De bekymringer, der bliver udtrykt, bliver taget med ombord og bliver brugt. Men hvis du starter en diskussion med at sige nej, nej, nej og uden overhovedet at ville høre Kommissionens position, uden at ville lytte til substansen af argumenterne, så er det ikke en debat. Det er igen sådan en ’jeg har bestemt mig, forvir mig ikke med fakta’. Det er ikke sådan, man laver politik.«

Men hvorfor så lave onlinehøringen?

»Fordi så ser vi, hvad bekymringerne er. Det er derfor, vi har sagt i vores reaktion, at der er fire områder, hvor Kommissionen vil fortsætte dialogen og se, om vi kan løse de bekymringer.«

Artiklen blev først bragt i NOTAT 1281 Kampen for frihandel, der udkom 1. marts 2015