ARTIKLER


Ytringsfrihed blev undtaget fra Rom II-forordningen, men er stadig på forhandlingsbordet.

Flere artikler
Gå til forside

Kategorier:

Skrottet Muhammed-lov kan vende tilbage

YTRINGSFRIHED. En af de 22 EU-love, som forligspartierne siger ja til, ville oprindeligt få betydning for pressefriheden. De dele af loven blev fjernet i sidste øjeblik efter Muhammedkrisen, men er ikke glemt af Kommissionen.


Af Staffan Dahllöf
30. november 2015

Forordningen om lovvalg udenfor kontrakt, kaldet Rom II, er en af de 22 EU-love, som de fem forligspartierne siger ja til. Rom II regulerer, hvilket lands love der skal gælde i retstvister, hvor der ikke er skrevet kontrakter – for eksempel ved uenighed om ansvaret for et trafikuheld. Princippet er, at det er det lands love, hvor skaden er opstået, som skal tages i brug.

Forordningen bliver fremhævet som pragmatisk, fornuftig og ukontroversiel, til gavn for Danmark og danskerne.

Fuldt så gnidningsfrit var det ikke, da forordningen blev vedtaget for otte år siden. I Kommissionen forslag skulle forordningen om lovvalg også omfatte beskyttelse af privatlivets fred, herunder injurier.

Et år efter Muhammedkrisen

Da princippet om lovvalg også gælder for skader i lande udenfor EU, ville en russisk oligark kunne rejse en sag om injurier mod en britisk avis efter russisk lov. En saudisk imam ville kunne henvise til sit hjemlands love om injurier og blasfemi i en sag mod Jyllands-Postens Muhammedtegninger.

Medieorganisationer slog larm om trusler mod ytrings-og pressefrihed. De danske Muhammedkrise var på det tidspunkt mindre end et år gammel og i frisk erindring.
Kritikken fik effekt. Kommissionen og det daværende formandskabet i ministerrådet tog bestik af situationen. Afsnittet om privatlivets beskyttelse blev fjernet kort før den afgørende beslutning i Ministerrådet.

Rom II kom ikke at omfatte injurier eller andre former af lovvalg, som vedrører beskyttelse af privatlivets fred.

”Vi følger sagen”

Men selv om Kommissionen måtte trække i land 2007, blev tanken om fælles injurielovgivning i EU ikke opgivet helt. Såvel Kommissionen som Europa-Parlamentet har ved et par tilfælde udtalt, at man agter at vende tilbage i sagen.

NOTAT har af den grund spurgt i Kommissionen, hvad der sker. Kommissionens talsmandsservice henviser i et svar til en rapport om EU-landenes forskelligartede injurielovgivning fra 2008, et år efter vedtagelsen af Rom II.

Rapporten konkluderede, at der er et behov for fælles injurielove, og at princippet om erstatning efter lovgivningen i det land hvor skaden er opstået bør ligge til grund. Der er bare ikke rigtigt sket noget konkret.

”I øjeblikket fortsætter Kommissionen med at følge sagen. Der er ingen initiativer planlagt i den nærmeste fremtid,” skriver medarbejder i talsmandstjenesten Melaine Voin i svar på NOTAT’s forespørgsel.

Ny mulighed for at vælge fra

Hvis, eller når, en ny version af Rom II-forordningen kommer til forhandling, vil den som udgangspunkt være omfattet af det tilvalg, som forligspartierne er enige om. Det indebærer ikke, at Danmark nødvendigvis vil være bundet til at deltage.

Tilvalgsordningen giver en mulighed for at vælge fra igen, hvis en eksisterende retsakt, som Danmark har valgt til, skal revideres. Et sådan fravalg (eller fortrydelse af tidligere tilvalg) forudsætter, at Danmark ikke deltager i selve forhandlingerne om en revideret Rom II-forordning, men venter med at beslutte sig, til efter den endelige udformning af loven er kendt.

Hvis Danmark til gengæld vælger til fra start, for eksempel med ambitionen at fortsat holde injurier udenfor forordningen, så er der ingen fortrydelsesret. Så fanger bordet og Danmark er forpligtet til følge, hvad flertallet måtte blive enige om.