ARTIKLER


EU øjner økonomisk vækst og ser stort på miljøet

Når EU forhandler frihandel med USA, er kun virksomhedernes vækstpotentiale i fokus. Tilbage står forbrugerne med forringede vilkår, mens miljøet ikke er blevet skænket en tanke. 


Af Ninna Maria Grovermann
5. oktober 2016

Det er helt konkrete dele af EU’s frihandelsaftale med USA, miljøorganisationen NOAH advarer imod, når de er ude med kritik af TTIP. Særligt ISDS, dereguleringssamarbejdet og liberalisering af markedet skaber demokratiske udfordringer, mener Nanna Clifforth, talsperson for landbrug, fødevarer og handel i NOAH, der ikke kan se nogen fordele ved EU’s frihandelsaftaler.

”Med ISDS, der er blevet kritiseret af selv de mere positive røster, gives særrettigheder til virksomheder, som kan sagsøge stater for at regulere nationalt – rettigheder, borgere og indenlandske virksomheder ikke har. Og det er denne beskyttelse af virksomheder, der er meget bekymrende” siger Nanna Clifforth.

”Samtidig er CETA og TTIP de første handelsaftaler med negativlister. Det vil sige, at parterne i aftalen skal undtage sektorer, man ikke vil liberalisere. Alle andre er skal være åbne for det private marked. Samtidig gør klausuler det umuligt at re-nationalisere,” forklarer Nanna Clifforth. 

Også dereguleringssamarbejdet, der har til formål at ensrette regler og standarder på tværs af Atlanten uden parlamenter og borgere bliver hørt, frygter Nanna Clifforth vil føre til lavere standarder, da såkaldte handelshindringer og markedsadgang er i fokus.


Falske forhåbninger om jobskabelse 

Dansk Industri og flere eksperter i international politik har blandt andet udtalt, at TTIP skaber jobs, øger konkurrencen og sikrer forbrugerne en højere disponibel indkomst. Men den køber Nanna Clifforth ikke.

”Jeg ved ikke, hvad de bygger deres påstand på - de ved jo ikke, hvordan aftalen kommer til at se ud, når den ikke er færdigforhandlet. Det er ikke uvildige rapporter, de bygger deres påstande på, men deres egne og Kommissionens papirer. Men der er lige så mange rapporter, der forudsiger tab af BNP og arbejdspladser” påstår Nanna Clifforth og beskylder Dansk Industri for at være ideologisk forblændet af tanken om åbne markeder.

”Frihandelsaftalerne har taget overhånd, når investorer får tildelt rettigheder, borgerne ikke har og hvor demokratisk vedtaget lovgivning fjernes for at åbne markederne” siger Nanna Clifforth. Hun understreger, at hun ikke har noget imod handel på tværs af landegrænser, men at EU har brug for en handelspolitik, der tilgodeser mennesker og miljø og ikke give fordele til transnationale virksomheder.

”Nogle af de store frihandelsaftaler har måske nok ført til økonomisk vækst, men til fordel for hvem?” spøger miljøaktivisten og nævner NAFTA, den nordamerikanske frihandelsaftale, som eksempel på landbrugssektoren, der ikke drog økonomisk fordel af øget eksport fra selvsamme sektor, mens både USA, Canada og Mexico oplevede stigende konsolidering.

”Millioner af landmænd har på grund af NAFTA mistet deres levebrød, deres nettoindkomst siden 80’ernme været tæt på nul og fødevarepriserne har været stigende de sidste tyve år, så hvem er det lige præcis, frihandelsaftaler som denne gavner?”

 

Mere fokus på borgerne

Ifølge Nanna Clifforth er ét af TTIP’s største problemer, at der ikke er overensstemmelse mellem erhvervslivets interesser og miljø- og forbrugerbeskyttelse.

”Grundlæggende burde målet for handelspolitikken være at sikre borgerne adgang til basale rettigheder til fødevarer og energi, der er produceret bæredygtigt og under indflydelse af borgerne selv”.

Hun ser TTIP som en måde, hvorpå virksomheder kan skabe merprofit, som ikke fordeles, mens miljøet må lide under den økonomiske vækst. 

”ISDS, dereguleringssamarbejdet og liberalisering er jo konkrete eksempler på, hvordan erhvervslivets interesser vægtes tungest” siger Nanna Clifforth, som ikke giver meget for EU’s forsikring om, at europæernes forbehold over for brugen af genmodificerede fødevarer ikke påvirkes af TTIP.

Modstanden mod TTIP ser Nanna Clifforth dels som reel bekymring for konsekvenserne af frihandelsaftalen, dels som en generel mistillid til EU.

”Modstanden skyldes en utilfredshed med EU's usolidariske, neoliberale og deregulerende politik, herunder TTIP, som tilgodeser transnationale virksomheder og ikke borgerne” konkluderer hun.

Kom og mød Nanna Clifforth når DEO holder Folkehøring om EU’s indre marked den 6. og 25. oktober. Læs mere om arrangementet på www.deo.dk                   

 

Blå bog

Nanna Clifforth er talsperson for landbrug, fødevarer og handel i miljøorganisationen NOAH, der arbejder for at forbedre miljøet ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelse og anvise alternativer.

 

TEMA: De fire friheder

Henover efteråret afholder DEO en række Folkehøringer om EU’s fire friheder: Fri bevægelighed for varer, serviceydelser, kapital og arbejdskraft.

Kom og stil eksperterne dine egne spørgsmål når DEO holder Folkehøring i København og Aarhus.

Læs mere om arrangementet på www.deo.dk