ARTIKLER


EU-beslutning slår tusinder ihjel

EU slår bevidst flere tusinde mennesker ihjel, når de tillader dobbelt så meget NOX-udledning fra dieselbiler som hidtil, mener kommentator.  


Af Sven Skovmand
1. januar 2016

En EU-beslutning om at tillade dieselbiler at udlede dobbelt så NOX, som de må efter reglerne, svarer til at slå flere tusinde mennesker ihjel.

Så barsk udtrykker kommentator Wolfgang Münchau sig i et indlæg i Financial Times den 9. november 2015 »Europe's single market is a cosy corporate club«.

Indlægget bygger på EU's beslutning om fra 2017 at måle bilernes udslip under kørsel, så firmaerne ikke længere kan snyde, som især VW har gjort. Men da stort set ingen dieselbiler kan klare de krav, som EU opstillede i 2007, vil man tillade en dobbelt så stor udledning som den, man dengang vedtog.

Ikke nok med det. Man vil tillade en lang overgangstid for opfyldelsen af dette krav. Og som Münchau skriver, kan bilfabrikkerne få brug for en sådan overgang, eftersom deres nuværende udledning af kvælstofilter er syv gange så høj som det, man satsede på i 2007

Det viser, i hvilken grad hensynet til snævre interesser for en industri i EU tilsidesætter alt andet, skriver Wolfgang Münchau og tilføjer:

»Når EU-ministre og embedsmænd mødes for at harmonisere nationale regler, tænker de ikke så meget på de borgere, hvis interesser de formodes at tjene, og som risikerer at dø som følge af bilernes forurening.

Det eneste, der tæller er producenternes interesser. Det gælder selv i tilfælde, hvor de har begået alvorligt bedrageri, som det har været tilfældet med hensyn til VW.