ARTIKLER


USA længere fremme med miljøbeskyttelse end EU

Forbrugerbeskyttelse og miljø betaler prisen for EU’s frihandelsaftaler med USA og Canada, siger modstandere, mens flere EU-toppolitikere har erklæret forhandlingerne for stendøde. 


Af Nina Maria Grovermann
30. september 2016

Set med industriens øjne handler den største bekymring dog mindre om indholdet af aftalerne og mere om selve vedtagelsen. ”Hvis ikke TTIP kommer i hus, kommer det til at gå ud over den europæiske beskæftigelse og økonomi,” advarer Peter Bay Kirkegaard, seniorkonsulent hos Dansk Industri.

Både TTIP og CETA lægger op til at fjerne toldsatserne og fremadrettet samarbejde omkring udformningen af nye reguleringer på området samt sikre gensidigt anerkendelse af eksisterende standarder og produktgodkendelser. Peter Bay Kirkegaard frygter, at Europa afskærer sig fra vækstmuligheder, hvis ikke TTIP vedtages.

”Uden TTIP får vi ikke fjernet de administrative byrder, der i dag er en barriere for, at virksomhederne kan handle på tværs af Atlanten. Dermed ikke sagt, at virksomheder ikke kan handle over landegrænser uden frihandelsaftaler – det gør de allerede i dag – men den bremseklods, de oplever i dag, forsvinder med TTIP,” lover seniorkonsulenten.

For nogle lande betyder de eksisterende regler, at det ikke kan betale sig at handle med USA. Deres varer bliver for dyre og de administrative omkostninger for store, og derfor løber en amerikansk konkurrent med kunden.

”TTIP gavner simpelthen alle. Den gavner forbrugerne, der får billigere varer og et bredere udbud, den gavner arbejderne, fordi der kommer øget beskæftigelse og så gavner den virksomhederne, fordi de får et større marked at handle med.”

Ikke noget at kimse ad

Siden TTIP-forhandlingerne blev søsat i 2013, har miljø- og forbrugerorganisationer i hele Europa advaret mod, at aftalen vil forringe de hårdt tilkæmpede forbrugerrettigheder og de miljøbeskyttelsesregler man har vedtaget gennem EU. Men det passer ikke, siger Peter Bay Kirkegaard.

”Der er ikke noget i EU, der i dag ikke er tilladt, der med TTIP vil blive tilladt. Vi opretholder fortsat de standarder, vi allerede har.”

Ser man på de kolde facts, er listen over forbudte stoffer dog noget længere i EU end den er i USA. Hvor man i EU-regi har forbudt 1.328 kemikalier i makeup, har man i USA kun afvist brugen af 11.

”Det er rigtigt, at der i USA på føderalt niveau kun er en håndfuld forbudte stoffer, men på delstatsniveau bliver langt flere stoffer reguleret. At disse stoffer er delstatsregulerede gør dem jo ikke mindre ulovlige,” siger Peter Bay Kirkegaard og klandrer modstandere af TTIP-aftalen for bevidst at ”fifle” med tallene.

”Faktisk kan man argumentere, at den amerikanske miljøregulering er længere fremme end den europæiske,” siger seniorforskeren og forklarer, at i EU er alt det, der ikke er forbudt, lovligt. Det vil sige, at en virksomhed i EU ikke kan drages til ansvar for at anvende et stof, der med tiden kan gå hen og blive forbudt.

”I USA derimod skal du som virksomhed ikke bare overholde de gældende miljøregler, men du skal konstant holde dig opdateret på den nyeste forskning omkring de stoffer, du anvender i dine produkter og dermed sikre dig og dine kunder mod, at de på sigt kan være sundhedsskadelige.”

Den høje selvregulering gør, at risikoen for sagsanlæg er stor i USA, da det netop tilfalder virksomhederne at ajourføre sig med de kemikalier, deres produkter indeholder. Da sagsanlæg er omkostningsrige og skader virksomhedens ry, er selvregulering ikke noget man kimser ad, fortæller Peter Bay Kirkegaard

Et demokratisk overskud

”Jeg køber simpelthen ikke påstanden, at TTIP og CETA vil være til skade for miljøet. Presset for høje miljøstandarder er så store i både EU og USA, at man ikke vil kunne komme igennem med at svække miljø- eller forbrugerstandarder,” siger Peter Bay Kirkegaard om aftalerne, der ellers er blevet beskyldt for at undergrave nationale miljøreguleringer.

”Balancen mellem erhvervslivets og samfundets interesser sikrer man jo netop gennem den demokratiske proces. Dem, der mener, at der er et demokratisk underskud i disse forhandlinger, skal pudse brillerne lidt. Der er i virkeligheden tale om et demokratisk overskud.”

Heller ikke argumentet, at frihandelsaftalerne fører til dumping i ulande giver Peter Bay Kirkegaard meget for.

”At der kommer flere varer på hylderne og flere produkter at vælge mellem gør jo ikke, at der forbruges flere resurser eller at virksomhederne importerer mere end de plejer. Til gengæld betyder det, at priserne falder fordi der bliver flere om buddet og dermed får forbrugerne en højere disponibel indkomst, hvilket alt andet lige er en fordel.”

Kom og mød Peter Bay Kirkegaard når DEO holder Folkehøring om EU’s indre marked den 6. og 26. oktober. Læs mere om arrangementet på www.deo.dk

Blå bog

Peter Bay Kirkegaard er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har mange års erfaring som rådgiver bag sig. I dag arbejder han som seniorkonsulent hos Dansk Industri, hvor han vejleder om blandt andet EU’s frihandelsaftaler.

TEMA: De fire friheder

Henover efteråret afholder DEO en række Folkehøringer om EU’s fire friheder: Fri bevægelighed for varer, serviceydelser, kapital og arbejdskraft.

Kom og stil eksperterne dine egne spørgsmål når DEO holder Folkehøring i København og Aarhus.

Læs mere om arrangementet på www.deo.dk