ARTIKLER


Sagt under debatten i Folketinget


Af Redaktionen
3. december 2003

»Vi har for nylig set en kortlægning fra Udenrigsministeriet af, hvad de danske undtagelser betyder, efter at det nye traktatudkast er kommet på bordet. Det er rystende læsning: Vi er efterhånden uden for alt, hvor der sker noget nyt i EU. De danske undtagelser gør ondt, når det, man ønsker, er dansk indflydelse...


Det, der er vores synspunkt om undtagelserne og det, vi lægger op til med hensyn til afskaffelse af de danske undtagelser, det er, at vi kan komme af med 95 procent af de undtagelser, vi har i dag, nemlig på det forsvarspolitiske område, på Euroen og så på en stor del af det, der hedder det retslige område.


Det eneste, vi har hørt, at danskerne ikke er med på i denne omgang, det er, at vi slækker den danske indvandrerpolitik ved at indføre EU-regler, så det lægger vi ikke op til.«

Charlotte Antonsen (V)

»Jeg synes, det er aldeles fremragende, at fru Charlotte Antonsen omkring forbeholdene gør det så krystalklart, at det er Venstres politik, at forbeholdene skal væk fuldt og helt, at der ikke er nogen mellemvej.


Der er kun nogle mellemfaser i forholdet på, hvornår man kan få dem afskaffet.

Fru Charlotte Antonsen sagde endda heroppefra – jeg skyndte mig at notere det ned, jeg synes, det var en pragtfuld ærlighed at få på bane allerede nu i forhold til den kampagne, der jo givet kommer, hvor man vil forsøge at give indtryk af, at Danmark bevarer sin ret til at føre egen udlændingepolitik.

Hun sagde, at nu tages 95 procent, det var så det retlige forbehold, og så siger hun: Så er der udlændingeområdet, som danskerne ikke er med på i denne omgang.


I denne omgang, siger hun. Altså at det er klart underforstået, at selvfølgelig skal det væk, selvfølgelig skal EU have kompetencen.«

Kristian Thulesen Dahl (DF)

»Det, jeg gerne ville tage ordet til, det er, at statsministeren hele tiden citerer Dansk Folkeparti for, at konsekvensen af et nej vil være udmeldelse af EU, og gør det meget overbevisende. Jeg vil da spørge: Hvad er regeringens politik? Betyder denne  hele tiden kraftige citering af Dansk Folkeparti, at regeringen, hvis det bliver et nej, mener, at så betyder det, at Danmark skal udtræde af EU? Er det det, statsministeren lægger i det?


Som jeg sagde i min tale, så synes jeg, at statsministeren skylder os et svar.

Jeg synes i virkeligheden, at EU’s regeringschefer, når flere af dem planlægger at holde en folkeafstemning, skylder befolkningerne i Europa et svar på, hvad konsekvensen er, hvis det er et nej. Det her er jo ikke bare et dansk fænomen, det er jo et fælles fænomen for alle medlemslandene i den europæiske union. Det vil jeg gerne have statsministerens svar på.«

Klaus Hækkerup (S)

»Så siger fru Charlotte Antonsen, at folketingsvalget i 2001 handlede om udlændingepolitik, og et flertal af danskerne – det var ikke lige sådan, det blev formuleret, men det var budskabet – krævede en anden linje på det område.
Men det er jo først fra denne sommer i dette år 2003, at Venstres ordfører, at statsministeren har ændret politik, indtil da har vi jo striber af citater for, hvordan statsministeren og Venstres politikere har argumenteret for, at alle forbeholdene skal væk. Nu skal vi altså have et nyt forbehold.«

Marianne Jelved (R)

»Hvorfor skal vi ikke lave et forbehold, der hedder: Her i Danmark vil vi have nul tolerance for gift i drikkevandet? Vi vil ikke have gift i drikkevandet i Danmark, vi vil have nul tolerance, og det vil sige, at vi vil have et totalt forbud mod alle de stoffer, der kan medføre gift i drikkevandet.


Det kræver et forbehold!«

Søren Søndergaard
(Enhedslisten)

»jeg synes da, det er dejligt, at vi har »Ode til glæden« med Schillers pragtfulde tekst og Beethovens musik. Der findes da ikke noget, der er meget smukkere at samles om. Og det er da fint, det er vi så enig om. Og hvis vi skal fejre noget sammen, vi har en højtid sammen, som f.eks. da vi skulle underskrive tiltrædelsen af de 10 nye lande i Athen, jamen så er det de toner, der gjalder. Det er da smukt og det er da godt, og det er en frihedssang, det er en sang til glæden, sang til fællesskabet, sang til friheden, og det er alt det, vi står for.

Hvorfor skal det være så surt alt sammen?«

Per Stig Møller (K)