ARTIKLER


EU forbyder selv afgift på flybenzin

Margit Wallström søger at bremse for det amerikanske forslag i ICAO om at forbyde afgifter på flybenzin. Men EU kan selv gøre en indsats.
Af Sven Skovmand
17. oktober 2004

Et amerikansk forsøg på at få indført et almindeligt forbud mod afgifter på flybenzin bekæmpes af Margot Wallström, der indtil 31. oktober er miljøkommissær i EU.

Hun siger, at EU vil fastholde muligheden for at bruge både afgifter og handel med kvoter som middel til at begrænse flytrafikken, der er i hastig stigen og udsender store mængder af drivhusgasser.

Eksperter skønner, at flytrafikken om forholdsvis få år vil stå for 7 procent af verdens udslip af drivhusgasser.

Margot Wallström støttes af den tyske miljøminister fra partiet De Grønne, Jürgen Trittin. Sammen med den danske miljøminister Connie Hedegaard går han ifølge Politiken for 21.9.2004 ind for, at EU ikke alene går imod USA's ønske, men at man direkte arbejder for afgifter på flybrændstof.

EU kan selv gøre en indsats

Det er nok tvivlsomt, om EU kan nå et sådant resultat på mødet i FN's luftfartsorganisation ICAO, der holdes i næste uge. USA støttes nemlig af blandt andet Japan, Australien, Kina, Rusland og Brasilien.

Men EU kan faktisk gøre en indsats inden for sine egne grænser.

Først og fremmest kan man afskaffe det direktiv, der forbyder medlemslandene at lægge afgifter på brændstof til fly og skibe.

Dette direktiv, der blev vedtaget i begyndelsen af 1970'erne, har effektivt forhindret blandt andet Danmark i at lægge afgifter på indenrigsfly og hurtigfærger, som begge har et enormt forbrug af energi.

Dernæst kan man arbejde på at få indført en almindelig afgift på al den fly-benzin, der bruges inden for EU's grænser.

Hvis en sådan afgift indføres, vil det være et betydeligt bidrag til EU's forpligtelser over for Kyoto-aftalen.