ARTIKLER


EU ligger langt fra Kyoto-målsætningen

EU gjorde meget for at få Kyoto-aftalen gennemført. Men man følger den ikke op. En rapport frygter, at den i bedste fald vil føre til, at udslippet af kuldioxid ikke stiger.
Af Sven Skovmand
26. november 2004

EU spillede en vigtig rolle ved gennemførelsen af Kyoto-aftalen i 1997, hvor man lovede at landenes samlede udslip af kuldioxid skulle være 8 procent lavere i 2010, end det havde været i 1990.

Uden EU-landenes støtte ville Kyoto-aftalen ikke være vedtaget. Til gengæld har landene ikke gjort særlig meget for at leve op til deres løfter.

Det fremgår af rapporten World Energy Outlook 2004, der udgives af det internationale energiagentur IEA, oplyser ugebladet Ingeniøren 5.11.2004.

Rapporten har gennemgået de planer, som de enkelte EU-lande har lagt frem for energibesparelser og når til det resultat at en gennemførelse af dem i bedste fald vil føre til at udslippet af kuldioxid ikke stiger.

Helt galt vil det gå, hvis planerne ikke gennemføres. Så vil udslippet af kuldioxid i 2030 ligge næsten 30 procent højere, end det må efter Kyoto-aftalen.

Det vil ellers være en god forretning at investere i energieffektive apparater, siger rapporten. Det vil nemlig spare så meget på nyanlæg i elsektoren at EU-landene vil få en gevinst på over 350 milliarder kroner i perioden fra 2003 til 2030.