ARTIKLER


Fri godskørsel på jernbanerne fra 2007

Fra 2007 skal alle kunne bruge jernbanerne i EU til godstransport.
Af Sven Skovmand
7. maj 2004

På et møde mellem EU's ministerråd og EU-Parlamentet onsdag den 17. 3.2004 blev det vedtaget, at der fra 1. januar 2007 skal være fri adgang for alle til at bruge EU's jernbanenet til godstransport.

Det besluttede samtidig, at man skal arbejde på at harmonisere de tekniske standarder og sikkerhedskrav, som i dag skaber problemer for togkørsel mellem medlemslandene. Der skal oprettes en europæisk jernbanestyrelse til at styrke disse bestræbelser og i det hele taget sikre, at beslutningen kan efterleves.

Man håber med beslutningen at forøge den mængde af godset, der transporteres med jernbane. I dag er det kun 8 procent i EU som helhed.

En væsentlig årsag hertil er, at togene i gennemsnit kun kører 18 kilometer i timen. Som Kommissionen ironisk siger i et memorandum er det en lavere fart end den, som en isbryder har, når den åbner en rute i Østersøen.