ARTIKLER


Kampen mod den billige fly-benzin

Connie Hedegaard arbvejder nu på at forhindre et amerikansk forslag om forbud mod afgifter på flybenzin. Men EU's egne regler står også i vejen.
Af Sven Skovmand
17. oktober 2004

Som omtalt på bagsiden vil miljøminister Connie Hedegaard nu gå til kamp for en mere miljøvenlig flypolitik sammen med sin tyske kollega Jürgen Trittin.

Kampen skal stå i næste uge på et møde i FN’s luftfartsorganisation ICAO. Her vil USA forsøge at få medlemslandene til at forpligte sig til aldrig at lægge afgift på den benzin, der bruges i fly.

Forslaget er i enhver henseende uheldigt. For fly udsender store mængder af kuldioxid og andre drivhusgasser, og virkningen er især alvorlig, fordi den sker i stor højde, hvor atmosfæren er særlig sårbar. Og netop nu er der en stærk vækst i flytrafikken, fordi lavprisselskaber holder så lave priser at mange flere end før vælger at flyve.

Derfor er det nødvendigt, at der bruger mindst muligt brændstof, og passagererne tilskyndes til at bruge andre og mere miljøvenlige transportformer, f.eks. tog og busser.

Men slaget står ikke i ICAO alene. For hvad vil der ske, hvis en dansk regering beslutter at gøre en indsats og som en begyndelse forhøjer benzinafgiften for de fly, der alene flyver inden for Danmarks grænser?

Regeringen vil øjeblikkelig få besked af EU-kommissionen om at opgive afgiften. Et EU-direktiv forbyder nemlig medlemslandene at lægge afgifter på brændstoffet til fly og færger – også den trafik, der foregår i det enkelte medlemsland.

EU fører altså i praksis netop den politik, som amerikanerne går ind for!

Så når ICAO-mødet er overstået, må Connie Hedegaard og Jürgen Trittin indlede en ny kamp.

Mod EU’s uanstændige og uansvarlige kamp for at gøre den miljøskadelige flytrafik kunstigt billig.