ARTIKLER


Nej-intiativ kræver fair play af Fogh

I et åbent brev til statsministeren rejser Borgerinitiativet ”Ja til Europa – Nej til EU-forfatning” seks krav til en retfærdig folkeafstemning
Af Ib Roslund
22. november 2004

Med overskriften ”De er alle danskeres statsminister” stiller Borgerinitiativet ”Ja til Europa – Nej til EU-forfatning” seks krav til Anders Fogh Rasmussen i et nyt åbent brev. Overordnet set ønsker initiativet at det bliver Danmarks grundlovs paragraf 88, der bliver anvendt når folket skal tage stilling til EU-forfatning og at færinger og grønlændere kan stemme med, da de nordatlantiske områder ifølge ”Ja til Europa – Nej til EU-forfatning” vil miste demokratisk indflydelse hvis EU-forfatningen vedtages.

Derudover kræver initiativet

  • at embedsmænd skal være neutrale

  • at ja og nej-siden får lige økonomiske vilkår

  • at alle vælgere får udleveret et eksemplar af EU-forfatningen

  • at der laves en husstandsavis, hvor alle opstillingsberettigede partier og bevægelser til Folketinget og EU-parlamentet kan give deres syn på indholdet i EU-forfatningen.

På initiativets landskonference den 7. november, hvor der var 120 deltagere, fremgik det at tidligere folkeafstemninger har været forbundet med ”ufine metoder” f.eks. brug af embedsmænd i ja-kampagner og informationsfoldere, der kunne forveksles med ja-materiale.

"Belært af erfaringer fra tidligere folkeafstemninger, kræver vi at regeringen denne gang sikrer en fair folkeafstemning," udtaler landsformand for SFU, Thomas Medom Hansen, som har underskrevet brevet sammen med Karl Otto Meyer, Helge Rørtoft-Madsen, Karen Sunds, Hans Henningsen, Nicolas E. Fischer, Finn Andersen og Lave K. Broch.