ARTIKLER


Ønsker benzinafgift på flyvning i Europa

Hele to kommissærer går nu ind på afgifter på benzinen til fly.
Af Sven Skovmand
17. oktober 2004

Hele to af EU's kommende kommissærer går nu ind for at der lægges afgifter på benzinen til fly-trafikken imellem EU-landene. Det er Jacques Barrot, der skal være kommissær for transport, og Stavros Dimas, der skal være miljøkommissær, oplyser Financial Times 30.9.2004.

Barrot sagde at flytrafikken på grund af den afgiftsfrie benzin har en fortrinsstilling frem for andre transportformer. Dimas pegede især på de skader for miljøet, som flytrafikken skaber – skader som den ikke kommer til at betale for.

Udtalelserne faldt i forbindelse med de netop afholdte høringer i Parlamentet, men de kan blive svære at gennemføre, fordi der vil være tale om indførelse af en afgift, og det kræver enstemmighed i Ministerrådet.

Man skønner at fly udsender tre gange så mange drivhusgasser som andre transportmidler i forhold til deres benzinforbrug.