ARTIKLER


Vil ikke udvide lufthavne

Den engelske regering har opfordret EU til at indføre kvoter for udslip af drivhusgasser fra fly.
Af Sven Skovmand
19. maj 2004

Den engelske regering har sagt nej til at udvide de to store lufthavne i Heathrow og Gattwick og vil højst gå med til, at der anlægges en ny start- og landingsbane ved lufthavnen i Stansted. Det skyldes et stærkt pres fra miljøminister Margaret Beckett, som er bekymret over flytrafikkens udslip af drivhusgasser, skriver The Independent 14.12.2003.

Transportministeriet foreslog oprindelig en voldsom udvidelse af de to store lufthavne, så de kunne klare en forøgelse af det årlige antal passagerer fra de nuværende 180 millioner til 500 millioner. Men det gik miljøministeren imod. Hun begrundede det med, at flyene udslip af drivhusgasser er tre gange så skadelige for miljøet som dem, der f.eks. kommer fra biler.

I en hvidbog opfordrer den engelske regering nu EU til at indføre kvoter for hvor stort udslip af drivhusgasser, man vil tillade de enkelte fly at have.