ARTIKLER


Danske lastbiler får ulovlig støtte, siger EU

EU-Kommissionen truer med at rejse sag mod Danmark, hvis vi ikke ophæver rabatterne for lastbiler, der kører over Storebælt og Øresund. Det er skjult statsstøtte, siger den.
Af Sven Skovmand
15. april 2005

Da broerne over Storebælt og Øresund blev taget i brug i 1998 og 2000, overtog man i store træk det system for takster, som de tidligere færger havde haft.

Det indebar, at firmaer, som sendte mange lastbiler over broerne, fik en betydelig rabat – en rabat, der i dag skønnes at have en årlig værdi på cirka 50 millioner kroner.

Ingen forestillede sig formentlig på det tidspunkt, at dette kunne skabe problemer i forhold til EU.

Men det gjorde det.

Får turene billigere

Ifølge Berlingske Tidende for 11.4.2005 har EU-Kommissionen nu rejst en sag mod Danmark over taksterne.

Kommissionen mener, at rabatterne er ulovlige, fordi de reelt er skjult statsstøtte til danske vognmandsfirmaer.

Da de i sagens natur kører langt oftere over Storebælt og Øresund end f.eks. tyske vognmænd, betaler de mindre for den enkelte tur, end de tyske vognmænd gør.

Kommissionen har derfor sendt en såkaldt »åbnings-skrivelse« til det danske udenrigsministerium.

Forsinkes prisnedsættelse?

Uanset hvad resultatet bliver af Kommissionens indgriben, vil den formentlig føre til en yderligere forsinkelse af den planlagte nedsættelse af taksterne over Storebælt.

Nedsættelsen rummer i sig selv et EU-problem, fordi den vil skabe så store problemer for Mols-linien, at den skal have et betydeligt årligt tilskud.

Og da dette tilskud skal betales af den statsejede Storebælts-forbindelse, kræver det EU's godkendelse.