ARTIKLER


Domstolen siger nej til stop for tunge lastbiler

EF-domstolen har forbudt Østrig at begrænse trafikken med tunge lastbiler gennem Brennerpasset
Af Sven Skovmand
27. november 2005

Efter at Østrig i 1995 blev optaget i EU, er den gennemgående trafik med lastbiler i landet blevet fordoblet. Det skyldes blandt andet at nabolandet Schweiz har indført en række begrænsninger for lastbilernes kørsel, skriver Berlingske Tidende 16.11.2005.

Den forøgede trafik har skabt stærk bekymring for miljøet i Østrig. Det har ført til at landet i 2003 indførte et forbud mod at visse typer af tunge lastbiler brugte en bestemt strækning af A-12 motorvejen, der går over Brenner-passet.

Men 15.11.2005 erklærede EU-domstolen i Luxembourg at dette forbud var ulovligt, fordi det stred mod princippet om varernes frie bevægelighed i det indre marked.

At forbuddet var gennemført af hensyn til miljøet, var ikke tilstrækkelig begrundelse, sagde dommerne i Luxembourg.