ARTIKLER


Flyenes udslip vil nu blive medregnet

Flyenes udslip af kuldioxid vil nu blive regnet med i den samlede CO2-kvote. Det har EU's miljøministre vedtaget
Af Sven Skovmand
10. december 2005

Fredag 2.12.2005 sagde EU's miljøministre ja til at flyenes udslip af drivhusgasser skal med i bestræbelserne på at opfylde Kyoto-aftalen, skriver Politiken 5.12.2005

Det betyder at flyselskaberne får tildelt kvoter for udslip af kuldioxid på linje med andre firmaer. Overholder de ikke kvoterne, må de betale hvad det koster at købe kvoter af andre.

Flyene står i dag kun for 3 procent af EU-landenes udslip af CO2, men dette vil ændre sig i de kommende år. Dels fordi flytrafikken vokser, dels fordi udslippet af kuldioxid falder på andre områder.

Ifølge beregninger fra det internationale lufthavnsråd vil flyene stå for det største udslip af CO2 i 2050, hvis der ikke foretages noget.