ARTIKLER


Folkeafstemning – Kom an!

Bag EU's og de danske medløberes verbale vinduespynt vil danskerne let kunne konstatere at den kommende EU-grundlov slet og ret er et afgørende skridt på vejen til en politioprustet og militariseret EU-supermagt, siger Ole Krarup i en kommentar.
Af Ole Krarup
7. marts 2005

Den spanske folkeafstemning i februar rummer skræmmende perspektiver for de øvrige EU-landes forestående afstemninger om EU-grundloven.

Afstemningen i Spanien blev afviklet på en måde, der med deprimerende tydelighed demonstrerede at regeringens dagsorden ikke har drejet sig om at give plads for selvstændige folkelige beslutninger.

Afstemningen tjente som demokratisk fernis. Nogen reel debat blev det aldrig til. De offentlige medier gav ingen mulighed for kritiske drøftelser, den offentlige støtte (herunder støtten fra EU!) gik til den populistiske ja-agitation – uden bidrag til de skeptiske græsrodsorganisationers kampagner. Hele forestillingen blev afviklet uden reel information til befolkningen om EU-grundlovens indhold og betydning.

Demokrati-farcens resultat blev derefter: Færre end hver tredje af de stemmeberettigede spaniere afgav stemme til fordel for EU-grundloven – adskillige uden anelse om hvad den går ud på! At den danske regerings ideologer kan betegne dette resultat som ”demokratisk opbakning”, er et forvarsel om at regeringen vil udvise betydelig demokratisk fleksibilitet, når statsministerens erklærede målsætning – at ”arbejde aktivt for et dansk Ja” – i de kommende måneder skal føres ud i livet.

Vi véd nu at Ja-siden har fastsat folkeafstemningen til 27. september. En så tidlig afstemning kræver at tiltrædelsesloven hastes igennem folketinget – i skyggen af de ca. 150 lovforslag, der udgør grundlaget for den omfattende kommunalreform, som vil udfylde forårets politiske debat-rum. Den ”grundige demokratiske debat” om EU-grundloven kan så foregå i sommerferiens agurketid!

Ja-sidens demokratiske nøjsomhed – eller snarere kynisme – står i skærende kontrast til den kendsgerning at den foreliggende EU-grundlov betegner den mest vidtgående magtoverførsel til EU, vi har oplevet gennem mere end 30 års medlemskab – og det siger som bekendt ikke så lidt.

En tidlig afstemning vil give Ja-partierne alle fordele. Ikke nok med at Ja-partierne har stjålet halvdelen af nej-bevægelsernes kampagne-penge (som de gjorde i december); nu stjæler de også tiden til grundig debat om, hvad EU-grundloven vil komme til at betyde for danskerne.

Tyveriet af EU-kritikernes tid og penge afslører en betydelig desperation hos Ja-siden. En senere afstemning anses for ”risikabel” (Politiken 26.2). At vælgerne skulle få tid til at debattere betragtes som en risiko!

Men deres manøvrer vil ikke hjælpe dem! I Folkebevægelsen mod EU er vi overbevist om at danskerne ikke behøver lang tid til at gennemskue den politiske virkelighed bag den ordrige "Forfatning for Europa". Bag EU's og de danske medløberes verbale vinduespynt vil danskerne let kunne konstatere at den kommende EU-grundlov slet og ret er et afgørende skridt på vejen til en politioprustet og militariseret EU-supermagt, der vil beherske det danske samfund på alle områder og helt ned til den mindste detalje; at Danmark vil blive et lille amt i en EU-stat, hvis stormagt-ambitioner på afgørende punkter undergraver de nordiske værdier.

I modsætning til Ja-partierne stoler Folkebevægelsen på danskernes demokratiske dømmekraft!

Vi er parate – Bare kom an!