ARTIKLER


Færre lastbiler gennem Schweiz

En afgift på lastbiler har ført til, at antallet af lastbiler gennem Schweiz er faldet med 10 procent på trods af, at mængden af gods på lastbiler er steget med 5 procent. Der sendes også mere gods med jernbane.
Af Sven Skovmand
18. marts 2005

Siden 2001 har lastbiler, der har skullet køre gennem Schweiz, skullet betale en særlig afgift. Desuden har man forbudt lastbiler på over 34 tons at køre på vejene.

Resultatet har været, at 10 procent færre lastbiler kører gennem Schweiz på trods af, at de transporterer 5 procent mere gods end før. Det har kunnet lade sig gøre, fordi brugerne af lastbilerne udnytter dem bedre end før – på grund af afgifterne, skriver Berlingske Tidende 10.3.2005.

Samtidig har der været en stigning på 10 procent i den mængde af gods, der køres på jernbane.

Mens Schweiz altså har mindsket forureningen fra lastbilerne, har nabolandet Østrig oplevet en stigende trafik af lastbiler, som omtalt i Notat for 4.3.2005. Det skyldes, at EU ikke har villet forny den 8-årige aftale, som Østrig fik i 1995, og som satte et loft over mængden af lastbiler.