ARTIKLER


Ledelse afviste urafstemning hos Kristendemokraterne

Ny resolution anbefaler et ja ved folkeafstemningen. Det vedtog en hovedbestyrelse som ikke ville tage medlemmerne med på råd
Af Ib Roslund
15. april 2005

Med stemmetallene 23 for og 18 imod vedtog hovedbestyrelsen i Kristendemokraterne lørdag den 2. april at vende 180 grader rundt i synet på EU-forfatningen, som skal til folkeafstemning den 27. september.

”KDs hovedbestyrelse behandlede forfatningstraktaten den 11. september 2004, hvor der var et flertal for en afvisning. Situationen i dag er imidlertid ændret med den politiske aftale, "Det nationale kompromis", af 2. november 2004 indgået mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF”, hedder det i den nye resolution, som anbefaler et ja.

”Jeg kan kun sige, som jeg sagde før mødet: Det er en ren slingrekurs”, siger tidligere folketingsmedlem Mogens Nørgaard Pedersen, der ikke er medlem af hovedbestyrelsen, men som deltog som tilforordnet.

Burde være mere seriøs

Mogens Nørgaard Pedersen talte på mødet for at sende spørgsmålet til urafstemning, så medlemmerne kunne tage en endelig beslutning, sådan som hans bagland i Nordjyllands Amt foreslog på mødet. Men det blev afvist med stemmetallene 12 for og 24 imod.

”Det er hovedbestyrelsen, der afgør proceduren” siger han og fortæller at partiets vedtægter ikke giver mulighed for at få urafstemning på anden vis end ved beslutning i hovedbestyrelsen eller på et landsmøde.

Mogens Nørgaard Petersens tidligere kollega fra Folketinget, Bodil Kornbek, talte også forgæves for en urafstemning på hovedbestyrelsens møde. Hun tager resultatet med sindsro, men mener at Kristendemokraterne burde tage spørgsmålet mere seriøst.

”Jeg så gerne at partiet satte EU på dagsordenen og diskuterede hele den internationale situation”, siger hun.

Bodil Kornbek og Mogens Nørgaard Petersen hører begge til partiets modstandere af EU-forfatningen. Og begge forklarer at hovedbestyrelsens kursændring ikke rokker ved den indsats for et nej, som de vil lægge for dagen.