ARTIKLER


Bæredygtig brug af biomasse

Det europæiske miljøagentur i København advarer mod at fremstille energi af biomasse på en måde, der ikke er bæredygtig.
Af Sven Skovmand
18. juni 2006

I en rapport af Tobias Wiesenthal advarer det europæiske miljøagentur i København mod en overdreven brug af biomasse, ifølge EUobserver.com 8.6.2006.

Biomasse dækker i øjeblikket omkring to tredjedele af produktionen af vedvarende energi, og EU-kommissionen mener at man kan nå videre. Blandt andet kræver man at medlemslandene erstatter mindst 2 procent af bilernes benzin med produkter, der bygger på biomasse.

Wiesenthal siger i sin rapport at EU's mål både kan nås og overgås, men gør samtidig opmærksom på det vigtige i at biomassen bruges på en bæredygtig måde. Sker det ikke, risikerer man at der bliver lagt et uheldigt pres på landbrugsjorden og naturen, siger han.