ARTIKLER


Danskerne vil stemme om EU

Et stort flertal af de danske vælgere ønsker at der skal holdes folkeafstemning om en ændring af EU’s traktat. Det gælder 64,6 procent af vælgerne, mens kun 27,4 procent går imod en afstemning.
Af Sven Skovmand
17. juni 2006

Hvis man alene medtager de vælgere, der har taget stilling til spørgsmålet, er over 70 procent tilhængere af en folkeafstemning, også i tilfælde af at det er en slags ’mini-forfatning’ som alene ændrer stemmereglerne og indfører en EU-udenrigsminister, sådan som statsministeren har talt for.

Det fremgår af en meningsmåling, som Greens har lavet for Børsen 2.6.2006.

Størst tilslutning til en afstemning er der blandt SF’s vælgere. Her går over 77 procent ind for en folkeafstemning. Blandt socialdemokratiske og radikale vælgere ønsker 65 procent en folkeafstemning, mens andelen er lidt lavere hos Venstre og de konservative – henholdsvis 56 og 52 procent.