ARTIKLER


EU bruger for meget energi på transport

EU har svært ved at opfylde målene i Kyoto-aftalen, først og fremmest fordi transporten hele tiden forøger udslippet af drivhusgasser
Af Sven Skovmand
10. april 2006

Ved underskrivelsen af Kyoto-aftalen satte EU sig store mål. Men det kniber med at opfylde dem, blandt andet fordi trafikken på ingen måde nedsætter sit forbrug af energi.

Ifølge Politiken for 28.3.2006 oplyser det europæiske miljøagentur, at EU-landenes udledning af drivhusgasser siden 1990 er steget med 22 procent, og at transporten har en væsentlig del af skylden.

Transporten dækker en tredjedel af EU's samlede energiforbrug, og hvis der ikke gøres noget, vil dens forbrug af energi vokse med yderligere 20 procent.

Det skyldes ikke kun, at der kommer flere biler og lastbiler på vejene. Det spiller også en væsentlig rolle, at fly-trafikken er blevet fordoblet siden 1990.

Også på energiens område er det nemmere at sætte sig høje mål end at opfylde dem. Man må håbe, at den alvorlige situation kan få EU til at afskaffe det direktiv, der forbyder beskatning af benzin og olie til fly, der helt klart er den største trussel mod Kyoto-målene. Dels fordi de bruger meget brændstof, dels fordi udledningen af drivhusgasser i 10 kilometers højde er fire gange så skadelig som udledning ved jorden.