ARTIKLER


EU svigter Kyoto-aftalen

EU støtter Kyoto-aftalen, blot ikke i praksis. Fra 2003 til 2004 steg udslippet af drivhusgasser med 0,4 procent. Helt galt står det til i Spanien.
Af Sven Skovmand
2. juli 2006

EU er gået helhjertet ind for Kyoto-aftalen, men efter Det Europæiske Miljøagenturs opfattelse bliver den ikke overholdt, oplyser Jyllands-Posten 22.6.2006.

EU har forpligtet sig til at begrænse sine udslip af kuldioxid, så de sammenlagt bliver 8 procent lavere end i 1990. Men fra 2003 til 2004 steg udslippet tværtimod med 0,4 procent.

Helt galt står det til i det sydlige Europa, hvor Spanien alene har forøget sine udslip med 4,8 procent fra 2003 til 2004.

Af de gamle EU-lande har kun Tyskland, Danmark og Finland formindsket deres udslip – og i øvrigt for Danmarks vedkommende kun meget lidt. Når det hele ikke ser værre ud, skyldes det alene de nye medlemslande.

Litauens udslip af kuldioxid er således 60 procent lavere end i 1990, og Ungarns er formindsket med 32 procent. Det skyldes dog ikke så meget bevidste anstrengelser som det forhold, at produktionen af industrivarer er gået kraftigt ned.

Jacqueline McGlade fra miljøagenturet er da også meget kritisk over for EU's muligheder for at rette op på forholdene. Det kræver en helt anderledes aktiv politik, siger hun.