ARTIKLER


Forældet syn på biobrændsel

EU vil have Danmark til at fremstille etanol til biler af for eksempel korn. Det er en forældet teknik, siger professor ved DTU.
Af Sven Skovmand
1. juni 2006

EU har i længere tid presset på for at Danmark skal sikre at mindst 2 procent af bilernes brændstof består af etanol, der er fremstillet af biomasse.

Det har regeringen hidtil afvist med den begrundelse at man i dag kun kan producere etanol af råvarer som for eksempel korn, raps og sukker – altså produkter, som kræver et betydeligt forbrug af energi til gødning og sprøjtning.

I stedet ønsker regeringen at fremstille etanol af restprodukter som for eksempel halm.

Dette synspunkt støttes den 29.5.2006 i et indlæg i Børsen »Sats korrekt på fremtidens brændstof«. Indlægget er skrevet af Birgitte K. Ahring, der er professor på Biocentrum på Danmarks Tekniske Universitet.

Birgitte Ahring mener at det vil være spild af penge at satse på det, som hun kalder førstegenerations-bioetanol, altså korn, sukker og raps. I stedet bør man bruge kræfterne på at udvikle den teknik, som gør det muligt at omdanne for eksempel halm til etanol.

Det er ganske vist dyrere at fremstille etanol af halm end af korn, men da halm er langt billigere end korn, vil det både økonomisk og energimæssigt kunne betale sig.

Og efterhånden som man forbedrer teknikken, vil prisen falde på det etanol, som er udviklet på baggrund af halm – mens der ikke vil ske et tilsvarende fald i prisen på etanol fra korn.

Efter Birgitte Ahrings opfattelse ligger Danmark langt foran den øvrige verden i denne teknik. Det kan betyde et nyt eksporteventyr – hvis man videreudvikler forskningen og demonstrationen af de danske teknologier.