ARTIKLER


Kræver mere drivhusgas i køleskabene

EU-kommissionen har endnu ikke trukket trussel om retssag tilbage, selv om EU-parlamentet og Ministerrådet har givet grønt lys for skrappere danske regler.
Af Erling Böttcher
12. februar 2006

Da en ny bekendtgørelse så dagens lys i juli 2002 ville Danmark forbyde tre gasarter som er stærkt skadelige for miljøet og for længst erkendt som gasser der medvirker til drivhuseffekten. Formålet var bl.a. at leve op til Kyoto-protokollens målsætning om at mindske klimaforværringer.

De såkaldte F-gasser bruges i f.eks. køleskabe, frysere, aircondition og spraydåser og er pr. 1. januar i år blevet forbudt i Danmark. I åbningsskrivelse fra oktober 2004 gjorde Kommissionen det klart over for de danske myndigheder at forbuddet var i strid med EU's regler for den frie bevægelighed.

Politisk forlig

Østrig har som det eneste andet land også indført forbud mod F-gasserne, og her truer Kommissionen også med retssag. Det har ført til en langvarig runde af forhandlinger, som i sidste uge sluttede i forligsudvalget mellem de tre institutioner, Ministerrådet, EU-kommissionen og EU-parlamentet.

Forliget blev udråbt som en dansk sejr, idet forligsteksten godkender at Østrig og Danmark kan have en undtagelse.

JuniBevægelsens medlem af forligsudvalget, Jens-Peter Bonde, stemte som den eneste imod teksten, idet han henviste til at der var alt for mange betingelser knyttet til muligheden for at have særregler.

Desuden står det stadig ikke klart, hvorvidt Kommissionen vil opretholde truslen om retssager imod Danmark og Østrig. Selv om den græske miljøkommisær Stavros Dimas deltog i forhandlingerne og tilsluttede sig forliget, kunne han på et pressemøde dagen efter kun nødtvunget love at Kommissionen vil trække åbningsskrivelsen mod Danmark og Østrig tilbage.

Miljøgarantien igen igen

Jens-Peter Bonde vil benytte sagen til et mere principielt fremstød for den omdiskuterede, såkaldte miljøgaranti i traktatens artikel 95.

Da miljøgarantien i sin tid blev indført – forud for den danske afstemning om det indre marked i 1986 – blev den solgt som ethvert lands ret til at have eller indføre bedre miljøregler end EU's, altså som en direkte undtagelse fra det indre marked. Det er endnu ikke i de forgangne 20 år blevet dokumenteret at den kan bruges sådan.

»Problemet er, at kompromisset er meget dårligt formuleret. Løftet til Danmark og Østrig er politisk klart. Men formuleringen er umulig, fordi undtagelserne fra artikel 7, 8 og 9 i forordningen skal opfylde kravene i artikel 95, der fastsætter umulige betingelser,« siger Jens-Peter Bonde.

»Det er absurd at føje alle disse procedurespørgsmål til det politiske kompromis, som ville sætte Danmark og Østrig i stand til at forbyde F-gasserne,« siger Jens-Peter Bonde.

F-gasserne

Den danske bekendtgørelse trådte i kraft den 1. juli 2002, og forbyder pr. 1.januar 2006 al salg og import af hydroflourkulbrinter (HFC-er), perflourkulbrinter (PFC-er) og svovlhexaflourid (SF6). Under ét kaldes de F-kasser, eller flourholdige gasser.