ARTIKLER


Uenighed om biobrændsel

EU ønsker, at Danmark skal bruge mere biobrændsel til biler. Den danske regering mener, at vi bruger brændslet bedre til andre formål – og at vi i øvrigt ligger i spidsen med hensyn til brug af biomasse.
Af Sven Skovmand
24. april 2006

Tirsdag den 4.april 2006 sendte EU-kommissionen en såkaldt åbningsskrivelse til Danmark. EU kritiserede at Danmark ikke gør nok for at fremstille biobrændslet ethanol til erstatning for bilernes benzin, oplyser Berlingske Tidende den 5. april 2006.

EU kræver at mindst 2 procent af landenes drivmiddel til biler består af ethanol, der er det eneste kendte stof, der kan erstatte benzin.

Men hidtil har den danske regering sagt nej med den begrundelse at biobrændsler kan bruges langt bedre til for eksempel fremstilling af elektricitet. Man peger også på at biobrændsler dækker en langt større del af det danske energibehov end det gør i de øvrige EU-lande.

Mens biomasse kun dækker 4 procent af energien i EU som helhed, dækker den 11 procent i Danmark.

I Berlingske Tidendes artikel står der også at man betragter kravet om ethanol i bilernes benzin som et forsøg på at sende ny støtte til landbruget