ARTIKLER


Dyrere at komme af med affald

EU vil have, at Danmark skal tilføre indførsel af affald fra andre EU-lande. Det vil gøre det væsentlig dyrere for dansk industri at komme af med sit affald.
Af Sven Skovmand
10. januar 2007

Et direktiv fra EU kan om få år betyde at industrien må betale væsentlig mere for sit affald, end den gør i dag, oplyser ugebladet »Ingeniøren« 15.12.2006.

EU vil nemlig gøre markedet for industriaffald frit. Det betyder at Danmark ikke længere kan forbyde indførsel af denne type affald. Og da det er langt billigere at få affaldet behandlet i Danmark end i for eksempel Tyskland, vil det føre til en stor indførsel af især tysk affald.

De tyske industrier skal i dag betale omkring 1100 kroner pr. ton, hvor prisen i Danmark kun er omkring 150 kroner.

EU's nye regler skaber især store problemer, fordi de danske forbrændingsanlæg i størrelse netop svarer til mængden af det affald, der skal forbrændes. Hvis de også skal klare udenlandsk affald, vil det blive sværere for dem at betjene danske kunder.

Når prisen på den danske forbrænding er så lav, hænger det sammen med det samme princip, som gælder for for eksempel levering af vand – at der ikke må tjenes på processen, og at prisen derfor skal svare til omkostningerne.

Men mens de danske miljømyndigheder er betænkelige, er Dong Energy begejstret. Mere affald fra nabolandene vil nemlig gøre det muligt at fyre med affald i stedet for med kul, siger Peter Gedbjerg fra DONG.

Det vil betyde at Danmark får et mindre udslip af CO2. Til gengæld er der andre miljøproblemer, som man nu må arbejde med.