ARTIKLER


Ernæringsmærke kan blive varm kartoffel

Forslaget om et obligatorisk ernæringsmærke er blevet politisk sprængstof. Forbrugerministeren vil ikke have et obligatorisk mærke. Hun mener det strider mod EU-reglerne. Alligevel vil et flertal tvinge hende til at gennemføre det.
Af Åge Skovrind
1. april 2007

Spis mest – spis mindre – spis mindst. Danske forbrugere vil for fremtiden møde et af disse ernæringsmærker når de køber ind til aftensmaden. Forudsat af butikkerne sætter mærkerne på. Ordningen vil nemlig blive frivillig og hverken producenterne eller detailhandelen har hidtil vist interesse for det frivillige mærke fordi det vil påføre branchen en ekstra udgift. Måske også fordi det vil forringe salget af den mad som man bør spise mindre eller mindst af.

Blandt de politiske partier er der derimod bred enighed: Et ernæringsmærke vil være en rigtig god idé fordi det kan bidrage til bedre folkesundhed. Derfor foreslår et flertal nu at gøre mærkningen obligatorisk når det ikke kan lade sig gøre ad frivillighedens vej.

Ministeren slår hælene i

Men her slår forbrugerminister Carina Christensen hælene i. Det vil være i klokkeklar modstrid med EU's regler for varernes frie bevægelighed, siger hun. Men da forslaget var til debat i Folketinget den 20. februar 2007 tegnede der sig trods denne advarsel et flertal for forslaget. Med støtte fra såvel Dansk Folkeparti som Socialdemokraterne ser regeringen dermed ud til at komme i mindretal på et forslag der i den grad udfordrer EU-systemet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forbrugerministeren til rygter om at regeringen vil nægte at gennemføre forslaget hvis det vedtages. Angiveligt skulle ministeren henholde sig til, at det ville være i strid med ministeransvarlighedsloven, dvs. en forbrydelse mod EU-retten, at gennemføre en obligatorisk mærkningsordning.

Gemmer sig bag EU

Men hos Socialdemokraterne er man nået frem til at EU-retten ikke er så entydig.

»Vi står med et galopperende fedmeproblem i dette land, hvor to ud af fem børn er overvægtige, og jeg synes ærligt talt at regeringen skulle tage det mere seriøst i stedet for at gemme sig bag EU,« siger den socialdemokratiske forbrugerordfører Mette Gjerskov.

Hun mener, at regeringen kan bruge EF-traktatens artikel 30 (den såkaldte miljøgaranti), som handler om, at der kan ske en undtagelse for varernes frie bevægelighed, hvis disse er begrundet i beskyttelse af menneskers liv og sundhed.

Hun understreger desuden, at en mærkningsordning er meget lidt indgribende, i modsætning til f.eks. et forbud, og at EU generelt er positiv over for en mærkningsordning for fødevarer.

Står det fast at I stemmer for forslaget?

»Vi vil ikke lave noget der er EU-stridigt. Men nu er vi i gang med en proces, og vi har nogle rigtig gode argumenter i forhold til EU-retten. Men vi afventer en ordentlig forklaring om EU-retten fra ministeren, desuden har fødevareudvalget bedt ministeren lave en politisk sondering, for det handler også om en politisk vilje.«

Vil I stemme for et mistilidsvotum, hvis ministeren ikke vil gennemføre forslaget trods et flertal?

»Nu tager vi én ting ad gangen. Det er for tidligt at gå ind i nu,« siger Mette Gjerskov.

Tilsidesætter alt

Venstres forbruger- og fødevareordfører, Inger Støjberg, afviser på det kraftigste, at regeringspartierne kryber i skjul bag EU-retten:

»Vi vil meget gerne have et ernæringsmærke, også et obligatorisk mærke på EU-plan. Men der er klare regler, som vi er nødt til at efterleve, og det kommer bag på mig at S nu pludselig tilsidesætter alt hvad de hidtil har stået for.«

»Nu afventer vi et juridisk notat, så vil det vise sig om der er en mulighed, men indtil videre siger alle rådgivere at det er der ikke,« siger Inger Støjberg.

Morten Messerschmidt, EU-ordfører fra Dansk Folkeparti, mener at diskussionen om fejlernæring og fedmeproblemer skal tages nu i stedet for at vente på Kommissionen.

Så I støtter forslaget, også selv om det er i strid med EU-reglerne?

»Når man hører på ja-partierne, er det ligesom historien om hvad fatter gør er altid det rigtige. Nu er det bare EU, der gør det rigtige. Virkeligheden er at man ikke kan spå om den slags ting, men jeg mener at hensynet til forbrugeren må stå over hensynet til EU. Hvis ministeren skulle være så uklog at sidde et flertal overhørig, må flertallet selv lave det lovforslag, som vi ellers kunne pålægge regeringen at lave«, fastslår Messerschmidt.

Så I vil gå hele vejen for at få det her vedtaget?

Jeg håber vi kan mødes, men hvis ministeren insisterer på at være modvillig, så må vi lave vores eget lovforslag.

Accepterer ikke EU

Det omdiskuterede forslag er fremsat af Enhedslisten som ofte har beskyldt EU for at blokere for at de enkelte lande kan gå foran med bedre standarder. Hvorfor så stille et forslag, som man ikke selv tror på?

»Vores udgangspunkt er at vi skal indføre det fordi det er en god ide. Man skal ikke tage hensyn til EU. Så må dem der mener at man skal bruge EU til at forhindre forbedringer, gøre det,« siger fødevareordfører Per Clausen.

Men Enhedslisten mener vel at EU vil blokere for forslaget?

»Vi har også den holdning at det skal man ikke acceptere. Så må vi se hvad der sker.

Koste hvad det vil?

»Det kan jo ikke koste andet end at EU tvin-ger os til at ændre reglerne,« fastslår Per Clausen.

Teknisk handelshindring

Regeringens juridiske specialudvalg vurderer, at en obligatorisk mærkningsordning vil være en entydig national foranstaltning på et fuldt harmoniseret retsområde og dermed en teknisk handelshindring, som strider mod EU-reglerne. Ganske vist findes der en undtagelsebestemmelse i direktivet om mærkning af levnedsmidler (direktiv 2000/13, artikel 18 stk. 2), som bl.a. handler om hensyn til folkesundhed. Men regeringens jurister siger, at hvis man ser på EF-Domstolens praksis mht. forståelse af folkesundhed, så skal forudsætningen være en reel sundhedsrisiko.

»Så skulle man hævde, at hvis varerne ikke har et ernæringsmærke, så udgør de en sundhedsrisiko. Og regeringens opfattelse er, at det kan man ikke argumentere for,« siger fuldmægtig Lars Korsholm i Forbrugerministeriet.

Ifølge Morten Broberg, lektor i EU-ret ved Københavns Universitet, er sagen ikke så klokkeklar endda. Uden at tage stilling til det konkrete forslag siger han:

»Der kan ikke være tvivl om at et obligatorisk mærke vil være en handelshindring. Formålet med mærket er at forbedre folkesundheden, hvilket er et lovligt formål i EU-retten. Men det afgørende spørgsmål er, om der er proportionalitet mellem det middel du bruger, og det formål du forfølger. Der skal ske en konkret vurdering af, hvor stor handelshindringen er, sammenholdt med hvor stor den positive virkning for – i dette tilfælde sundheden – vil være.«

Spismest.dk

Forbrugerministeriet lancerer i april hjemmesiden spismest.dk. Siden er et supplement til den frivillige mærkningsordning som detailhandelen ikke vil gennemføre. På siden kan man læse om ernæringsmærkerne, finde vejledning om sund mad og andre oplysninger om fødevarer.

Fra populær idé til kontroversiel sag Henriette Kjær, daværende familie- og forbrugerminister, lancerede i 2004 forslaget om et ernæringsmærke og nedsatte en arbejdsgruppe. Kun Forbrugerrådet ønskede en mærkning af usunde fødevarer. Detailhandlen, landbruget og fødevareindustrien er ikke interesseret i en mærkning af alle fødevarer. Siden har først Lars Barfoed og derefter Carina Christensen overtaget ministerstolen og et forslag som ligner en fiasko fordi det mødes af boykot fra fødevarebranchen og detailhandelen. I stedet har Enhedslisten foreslået at gøre ernæringsmærket obligatorisk. Socialdemokraterne har mod forventning støttet forslaget som dermed har flertal.