ARTIKLER


Europæerne ønsker ikke mere magt til EU

Lige mange EU-borgere siger ja og nej til en EU-grund-lov der giver mere magt til EU. Men mange vil stemme ja,selv om det er en udvikling de er imod.
Af Luisde Hemmer Pihl
11. juni 2007

Tænketanken Open Europe har spurgt 17.443 personer, 1.000 i hvert af de store lande og 500 i hvert af de mindre, om deres holdning til EU. Resultatet blev præsenteret i Berlin på EU's 50-årsdag den 25. marts.

Undersøgelsen viser tydeligt tre ting.

For det første, at borgerne i EU's medlemslande ikke ønsker at give mere magt til EU. Lægger man resultaterne for alle lande sammen, svarede 28 procent at de ønsker mere magt til EU. 23 procent foretrækker magtfordelingen uforandret, mens hele 41procent ønsker mindre magt til EU. 8 procent svarede »ved ikke«.

De tilsvarende tal for Danmark er 18, 43 og 33.

Store nationale forskelle

For det andet fremgår det af svarene, at de adspurgte ikke oplever, at EU repræsenterer almindelige mennesker. Under ét svarede 56 procent, at det ikke er tilfældet. For Danmarks vedkommende var det 36 procent.Kun Luxembourgs og Maltas borgere følte sig bedre repræsenteret af EU.

For det tredje viser undersøgelsen tydeligt store forskelle mellem landene. Således ville i den ene ende 42 procent af italienerne give mere magt til EU, mens det kun var tilfældet for 4 procent af svenskernes vedkommende.

Vil have folkeafstemning om EU-grundlov

Et overvældende flertal på 75 procent af de adspurgte siger ja til en folkeafstemning om en eventuel ny EU-grundlov, der giver mere magt til EU, mens 20 procent mener at afgørelsen kan overlades til de nationale parlamenter. Men det var kun i 10 af de 27 medlemslande at forslaget til den nu forkastede EU-grundlov blev sat eller var planlagt til folkeafstemning.

Inden vælgerne forkastede den i Frankrigog Holland, var den blevet godkendt i Luxembourg og Spanien. Desuden var der forudset folkeafstemninger i Danmark, Irland, Storbritannien, Portugal, Polen og Tjekkiet.

Dødt løb om EU-grundlov

På et spørgsmål om, hvorvidt man vil stemme ja eller nej til en ny EU-grundlov der giver mere magt til EU, svarer halvdelen ja, mens den andel halvdel svarer nej. 41 procent ville stemme ja og 41 procent nej. Tilsyneladende vil mange altså stemme for en traktat, hvis indhold de er imod.

Open Europe præsenterer sig selv som en London-baseret tænketank, som arbejder med EU- og handelspolitik inden for rammerne af en liberal forandringsdagsorden.

Samtlige resultater af undersøgelsen kan fin-des på www.openeurope.org.uk

Skal EU have mere eller mindre magt?

De tre tal i undersøgelsen angiver, om vælgerne i landet ønsker 1. mere magt, 2 uforandret magt og 3 mindre magt.

Finland 5, 26, 67

Sverige 4, 35, 59

Østrig 12, 22, 64

Storbritannien 11,27,58

Letland 12, 55, 31

Malta113, 21, 47

Estland 17, 28, 47

Tjekkiet 22, 27, 51

Slovenien 23, 22, 47

Irland 22,35, 41

Polen 17, 37, 34

Slovakiet 17, 31, 33

Grækenland 31, 17, 46

Cypern 30, 20, 45

Danmark 18, 43, 33

Tyskland 29, 23, 42

HeleEU 28, 23, 41

Frankrig 34, 16. 46

Litauen 20, 26, 32

Luxembourg 32, 21, 43

Portugal 27, 15, 37

Holland 29, 23, 35

Bulgarien 25, 28, 30

Ungarn 22, 45, 24

Rumænien 25, 22, 26

Spanien 43, 12, 40

Italien 42, 16, 31

Belgien 40, 25, 29